Local העיר שלי
פרס IT
נציגי הצוותים המנצחים מעיריית ירושלים
צילום: עיריית ירושלים

עיריית ירושלים זכתה בפרס מצטייני המחשוב IT AWARDS

העירייה זכתה בפרס לשנת 2017 בקטגוריית דיגיטל וחדשנות על פיתוח מערכת הרישוי המקוון

עיריית ירושלים זכתה בפרס מצטייני המחשוב IT AWARDS לשנת 2017 - בקטגוריית דיגיטל וחדשנות על פיתוח מערכת "רישוי מקוון" למערכות התכנון והבנייה בעיר, המאפשרת הגשת בקשות להיתר בנייה באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של עיריית ירושלים.

ירושלים הייתה הרשות הראשונה בארץ להפעיל שירות של הגשת בקשה להיתר בתהליך מקוון וממוחשב, שירות אשר הביא לקיצור זמן, קיצור תורים, הוזלת עלויות וחסכון הגעה פיזית לבניין העירייה.

המערכת פותחה על ידי אגף רישוי ופיקוח, מטה המחשוב בעירייה בראשות מנמ"ר העירייה וצוות חברת "נס".

בין הנימוקים של ועדת הפרס צוינו התרומה הגדולה של מערכת "רישוי מקוון" למערכת העירונית, היותה פורצת דרך וחדשנית, והשינוי הארגוני והמשמעותי שהיא חוללה כלפי תושבי העיר, עורכי הבקשות והדרג המקצועי העירוני.

מערכת "רישוי מקוון" תוכננה בשיתוף אנשי מקצוע כאדריכלים, מהנדסים והנדסאים, על-מנת לשפר את השירות לתושב ולהפוך את תהליך הרישוי לנוח, יעיל ומקוצר. המערכת נבחנה על-ידי 15 משרדי אדריכלים מהמובילים בעיר, לצורך הפקת לקחים והתאמתה לצרכי הלקוחות, וזכתה למחמאות רבות ושביעות רצון כללית של אנשי המקצוע. המערכת עלתה לאוויר לפני כשנתיים וחצי לאחר תהליך תכנון ופיתוח ממושכים ופועלת בהצלחה מלאה.

פרויקט "רישוי מקוון" הינו אחד הפרויקטים המרכזיים אותו מקדמת העירייה והוא מצטרף לשורה ארוכה של שינויים ושיפורים שבוצעו בתהליך הרישוי עד-כה, ואשר מסייעים לעירייה להפוך את ירושלים לעיר אטרקטיבית ליזמים ולתורמים ומקדמת את תנופת הפיתוח בעיר.

בתחרות השנה השתתפו ארגונים, חברות ורשויות מקומיות רבות במגוון רב של תחומים.