Local פוליטיקה מקומית
ניר ברקת בפורמט חדש
ניר ברקת. בשורה גדולה
צילום: ראובן קפוצינסקי

תקציב עיריית ירושלים לשנת 2018 יאושר בסוף מרס במועצת העיר

מסתמן: תקציב התמיכה של משרדי הממשלה בעיריית ירושלים לשנת 2018 יעמוד על סכום שיא של 832 מליון שקל. סך התקציב השוטף יעמוד על 6 מיליארד שקלים וסך תקציב הפיתוח על כ-3 מליארד שקלים

בישיבת הנהלת העיר ירושלים, שכינס ביום ראשון, עדכן ראש העירייה, ניר ברקת, כי הורה לדרג המקצועי בעירייה להיערך לאישור התקציב השוטף לשנת 2018 בישיבת מועצת העיר הקרובה ב-22.3. ברקת חשף כי מדובר בתקציב הגדול ביותר אי פעם לבירה שיעמוד על כ-6 מיליארד שקלים לתקציב השוטף וכ-3 מליארד שקלים לתקציב הפיתוח.

ברקת עדכן את חברי הנהלת העיר כי העירייה ממשיכה כל העת בשיח עם משרדי האוצר והפנים בכדי לסכם באופן סופי את ההבנות באשר לגובה התמיכה הממשלתית בבירה. ברקת עדכן את הנהלת העיר כי מסיכומים שמתגבשים בצוות המשותף עולה כי משאבי הממשלה ממשרדי האוצר, הפנים ומשרדי ממשלה נוספים צפויים להגיע השנה לסכום שיא של כ-832 מיליון שקל, כאשר חלוקת הסכום המסתמנת היא: 700 מיליון שקל אשר יגיעו ממשרד האוצר בתקנת ירושלים (מענק הבירה), 87 מיליון יגיעו שקל מתוספת של משרד האוצר לתקציב הבלתי רגיל שיומר לתקציב השוטף, ו-45 מיליון שקל יגיעו מהתחייבויות עבר של משרדי האוצר, החינוך והפנים. (סה"כ: 832 מילון ש"ח). כמו כן יעביר האוצר כ-50 מיליון שקל בגין התחייבות 2017. סכום זה ייועד לסגירת התחשבנות 2017.

בנוסף לכך הוסכם כי עיריית ירושלים תעמיד ממקורותיה 20 מיליון שקל.

כמו כן יושקעו סכומים נוספים לשדרוג התברואה והניקיון במזרח ירושלים וזאת בהתאם לסיכום שיושג בעניין בין העירייה למשרד לענייני ירושלים.

עוד הוסכם כי העירייה תוכל לסכם עם משרדים נוספים על חובות עבר (בהיקף של כ-45 מלש"ח) ותמיכה תקציבית נוספת בשנת 2018. האוצר אף הביע נכונות להגדיל השקעות בפיתוח כלכלי ותשתיתי.

ברקת ציין בישיבת ההנהלה כי "הסכום המתגבש טרם אושר ונחתם סופית, אך הוא יהווה בשורה גדולה לירושלים, יאפשר העברת תקציב מאוזן, יבטיח את המשך הצמיחה של ירושלים וימנע פיטורים וקיצוצים".