Local פוליטיקה מקומית
יובל לוי יוני 2016 פורמט חדש
יובל לוי. דורש מסמכים
צילום: פרטי

הגדלת התקציב אושרה לאחר שהעבודות בוצעו

חברי ועדת הכספים בכפר סבא אישרו הגדלת תקציב השיפוץ של מרכז הנוער העירוני בסכום של כמיליון שקלים לאחר שהעבודות כבר בוצעו. יו"ר ועדת הביקורת וחבר המועצה עו"ד יובל לוי מותח ביקורת על התנהלות העירייה במכרז ודרש לראות את המסמכים טרם אישור ההחלטה

‏השבוע התכנסו חברי ועדת הכספים העירונית בכפר סבא לאישור הגדלת התקציב לשיפוצו של מרכז הנוער העירוני, בסכום של כמיליון שקלים ולאחר שהעבודות כבר בוצעו בפועל. יו"ר ועדת הביקורת, חבר המועצה עו"ד יובל לוי (תפו"ח), פנה טרם הישיבה אל מנכ"לית העירייה, אושרת גני גונן, ואל ראש העירייה, יהודה בן חמו, וביקש לראות מסמכים הקשורים להתנהלות המכרז לביצוע עבודות השיפוץ, אולם לדבריו, לא זכה לראות אותם.

בפנייתו לראש העירייה כותב עו"ד לוי: "נמסר לי כי לכאורה נערכו עבודות בהיקף הגדול פי כמה מהסכום שאושר במכרז שנערך לעבודות במרכז לצעירים. לפיכך אודה לקבלת מסמכי המכרז שנערך לעבודה ו/או הזמנת העבודה במידה לא נערכה במכרז נפרד. מסמכי החשבונות וההיקף הכספי שאושרו לעבודה. מסמכי החשבונות ששולמו בפועל וחוות דעת משפטיות שנתנו לפרויקט ולהתקשרות, לרבות גם להרחבת ההיקף מעבר להיקף המכרז הראשוני".

בפנייתו למנכ"לית העירייה, אומר לוי: "לעניות דעתי, הדין הוא שלעיריית כ"ס אין רשות להתחייב בפרויקט מעבר למסגרת התקציבית שאושרה. למהנדסת העיר אסור לאשר הגדלת מכרז מעל 25% ללא מכרז חדש. בוודאי שהגדלה של 44%, כמעט כפל מהאיסור, גם אסורה.

חברי הוועדה מטעם הקואליציה אישרו את הגדלת התקציב בדיעבד, בעוד שני חברי הקואליציה אמיר קולמן ורויטל לן כהן נמנעו. יובל לוי ענת קלומל-צוויג הצביעו נגד. אתמול (רביעי,לאחר כתיבת שורות אלו) התבקשו חברי המועצה לאשר את פרוטוקול ועדת הכספים במהלך ישיבת המועצה.

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה כי, "בעת ביצוע העבודות במבנה התגלו אילוצים מורכבים, שלא היו ידועים מלכתחילה, אשר חייבו את הגדלת התקציב לרבות: חיזוק המבנה הוותיק, איטום התפר בין המועדון לחניון כיכר העיר, התקנת לוח חשמל חדש ועוד שינויים מבניים שנולדו משינויים קונסטרוקטיבים שבוצעו במקום לטובת השמשתו לדייריו העתידיים. חשוב לציין כי עיריית כפר סבא פועלת על פי חוק ובשקיפות מלאה".