Local העיר שלי
עצים במנחם בגין שניצלו מכריתה
העצים הבוגרים שנצלו מכריתה
צילום: מתנדבי משמר האילנות

פעילי משמר האילנות בכפ"ס הצילו 17 עצים בוגרים שכריתתם כבר אושרה

הפעילים הגישו ערר פעמיים ולאחר בדיקה של פקיד היערות הארצי נקבע כי אין לכרות אותם

‏פעילי משמר האילנות כפר סבא עוסקים לילות כימים בשימור העצים במרחב העירוני של העיר ובעידוד נטיעות של עצים חדשים. בהמשך לפעילותם הענפה רשמו השבוע פעילי המשמר הישג לא מבוטל, כאשר הצליחו למנוע את כריתתם של 17 עצי 'קתרוסית מרובעת' בוגרים, שכריתתם כבר אושרה בהמשך לבקשת העירייה.

"עיריית כפר סבא הגישה בקשה לכריתת 17 עצי קתרוסיה מרובעת בוגרים, שלטענתה הם מתים. העצים ממוקמים כשדרה בכניסה לעיר מצומת רעננה צפון לאורך רחוב בגין בצדו הצפוני", אומר יו"ר המשמר, פנחס כהנא, "פעילי משמר האילנות הגישו ערר וקבעו שאם העצים מתים, הם מבקשים שפקיד היערות יורה על נטיעת 17 עצים בוגרים במקומם. הערר נדחה והעירייה הגישה מכתב התחייבות לנטיעה".

"בסיורם במקום ראו מתנדבי המשמר שהעצים מלבלבים, על כן הגישו מיד בקשה להחלטה מחודשת", אומר כהנא, "נערך סיור במקום עם פקיד היערות הארצי ונציגי העירייה – מחלקת גנים ונוף ואחראית עבודות פיתוח ותוצאת הסיור הייתה שפקיד היערות הורה לבטל את אישור הכריתה. העצים חיים והוא ממליץ על טיפול וגיזום נכון לעצים. עצוב שהעירייה, ולא פעם ראשונה, מגישה בקשת כריתה על עצים חיים כשהטיעון שלהם שהם מתים".

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "העצים המדוברים, זוהו כיבשים וכראויים לכריתה על ידי המחלקה לגנים ונוף ולפיכך הוגשה בקשה לקק"ל. פקיד היערות של קק"ל, אישר את האבחנה ועל כן אישר את הכריתה. ביום ביצוע הכריתה זיהה מפקח העצים של העירייה, כי העצים החלו ללבלב ועל כן עצר את פעולות הכריתה. האגף לאיכות הסביבה באמצעות מחלקת גנים ונוף מתעתד לטעת ברחבי העיר גם השנה מאות עצים ולהמשיך לטפח את כפר סבא כעיר ירוקה ומקיימת".

zeevshraga1978@gmail.com