Local פוליטיקה מקומית
יובל לוי בפברואר 2017
עו"ד יובל לוי, מבטיח להמשיך לפעול
צילום: פרטי

כפ"ס: חבר המועצה יובל לוי נגד מנכ"לית העירייה, אושרת גני גונן - ולהפך

יו"ר האופוזיציה בכפר סבא, עו"ד יובל לוי, ביקש לקבל פירוט הוצאות של מפעל המים לקיומם של אירועי תרבות עירוניים. בעירייה שלחו אותו לבקש את המסמכים ממפעל המים, לוי זעם ופרסם פוסט בנושא, שהביא את היועמ"ש לעירייה לשלוח לו מכתב התראה על פרסום לשון הרע לכאורה

בחודשים האחרונים עוסק יו"ר האופוזיציה במועצת העיר כפר סבא, עו"ד יובל לוי, בפעילות לבדיקת התנהלות מפעל המים, בין השאר ביקש לקבל לידיו פירוט הוצאות מפעל המים לטובת אירועים עירוניים שנערכו בכפר סבא,
בסכום של כ-1.5 מיליון שקלים.

לפני כחודשיים, הגיש לוי שאילתה בנושא למועצת העיר, בה ביקש לברר את הקשר בין 'מפעל המים כפר סבא'
למנכ"לית העירייה, אושרת גני גונן. "מה מקור הסמכות החוקי המסמיך את מנכ״ל עיריית כפר סבא להורות לאגודת המים לשלם הוצאות בכלל והוצאות של הזמנות והתחייבויות שיצרה עיריית כפר סבא בפרט?", שאל לוי.

סגן ראש העירייה וממלא מקומו, צביקה צרפתי, מסר בתשובה לשאילתה כי, "הנהלת מפעל המים קובעת מדי שנה את גובה תמיכתה בפעילות עירונית. אופן חלוקת סכום התמיכות השנתי נעשה בתאום עם הנהלת העירייה והתשלומים מבוצעים על ידי מפעל המים ישירות לספקים".

מנכ"לית העירייה התייחסה אף היא לשאילתה ואמרה כי, "מפעל המים הוא היחיד שמחליט היכן הוא משקיע את הכסף שלו. במשך שנים רבות הנהלת מפעל המים משקיעה חזרה לטובת הציבור בפעילויות תרבות וקהילה. לכן מדי שנה, הנהלת מפעל המים קובעת את גובה התמיכה על פי תיאום אל מול הצרכים שלנו, אני לא קובעת את גובה התמיכה ויש כאן בלבול – הסמכות היא שלהם ולא שלי".

עו"ד לוי עמד על כך כי יקבל את המסמכים המדוברים ממנכ"לית העירייה, שאישרה לכאורה את ההוצאות. בהמשך פנה אל הממונה על המחוז במשרד הפנים וביקש את עזרתה, שם שיגרו פניה אל העירייה ובה נכתב כי, "על פי הנחיית סעיף 140 א' לפקודת העיריות פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לכל חבר מועצה ועל העירייה להעמיד לרשותו ולפי בקשתו ולא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו".

בעירייה הסבירו שוב כי החשבוניות נמצאות במפעל המים ואין לה כל נגיעה בתשלומים ואילו לוי, משלא קיבל את המסמכים לידיו פנה שוב אל הממונה אל המחוז. בהמשך העלה פוסט בפייסבוק, בו שיתף כתבה המפנה אצבע מאשימה לעבר מנכ"לית העירייה, פוסט שזכה למאות לייקים ושיתופים.

מכתב התראה לעו"ד לויבעירייה לא נשארו חייבים ובהמשך לפוסט שיגר היועץ המשפטי לעירייה, עו״ד אלון בן זקן, מכתב התראה לעו"ד לוי, על פרסום לשון הרע לכאורה, נגד מנכ"לית העירייה: "הדברים שהופיעו בפרסום הנ"ל מתייחסים לכספים המשולמים על- ידי מפעל המים בתמיכה לפעילויות שונות של העירייה. כפי שידוע לך היטב, בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בתאריך 1.3.2017 מנכ"לית העירייה, גב' אשרת גני גונן, הצהירה באופן מפורש כי תוכל לקבל את כרטסת החשבונות של הכספים האמורים ממפעל המים. חרף זאת, בחרת להציג את גב' גני גונן בפרסום שבנדון
כמי ש'סירבה' לגלות מידע בנושא האמור.

"הצגת דברים זו ביחס לנושאת משרה בכירה בעיריית כפר סבא, הפועלת בשמה, מהווה הוצאת לשון הרע כלפי גב' גני גונן, הנהלת העיר ועיריית כפר סבא. לאור האמור לעיל, הינך נדרש בזאת להסיר לאלתר את הפרסום
שבנדון מדף הפייסבוק שלך ולהבהיר בדף הפייסבוק את העובדות לאמיתן, היינו כי גב' גני גונן הפנתה אותך למפעל המים לשם קבלת כרטסת החשבונות המצויה בידיו ואשר מבוקשת על-ידך", כך לשון ההתראה.

בקואליציה זעמו נוכח ההתנהלות בפוסט המדובר וטענו כי מדובר בשיימינג אישי כלפיי מנכ"לית העירייה, בפוסט שהפצתו מקודמת בתשלום.

לא מחק את הפוסטלוי לא מחק את הפוסט ואף הצהיר כי ימשיך לפעול בנושא עד לקבלת המסמכים ממנכ"לית העירייה עצמה, כשיפנה גם למבקר המדינה ולשר הפנים: "אזהרת העירייה לתבוע אותי , יו"ר האופוזיציה, בגין פרסום התנהלותה כנציג ציבור ויו"ר ועדת ביקורת, מציבה אותי בשורה אחת עם עיתון הארץ ואחרים שחשפו את התנהלות העירייה", אומר לוי, "אין חולק על העובדות. מנכ"לית עיריית כפר סבא ענתה שאין בידי העירייה חשבוניות או כרטסת הנהלת חשבונות, למרות שמדובר בהוצאות בהיקף של כמיליון וחצי שקלים בשנה. פרסמתי
את העניין בעיתונות לאחר שהעירייה הודיעה על סירובה למסור כדין מידע כלכלי שהיא חייבת במסירתו לפי החוק בטענה שאיננו שמור בידיה, גם לאחר שמשרד הפנים דרש מהעירייה לעשות כן.

"לשיטתי, במנהל הציבורי לא תתקבל הטענה שלא תועדו כנדרש הוצאת כמיליון וחצי ש"ח (בכל שנה) לפעילויות של העירייה, רק מכיוון שהעירייה זכתה למימון של תורם חיצוני, אגודת מפעל המים. החובה החלה על העירייה בעת קבלת תרומה היא כפולה, גם רישום בהנהח"ש של ההוצאות שנבעו מפעילויותיה וגם רישום ההכנסות מהתרומות. לא אלה ולא נמסרו".

zeevshraga1978@gmail.com