Local העיר שלי
גן ילדים
ההורים מברכים על התכנית (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

תכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר – כיצד תשפיע על ההורים בכפר סבא?

בהמשך לפרסומי משרד האוצר ביקשנו לבדוק כיצד תשפיע התכנית על משקי הבית בכפר סבא של משפחות ובהן תלמידים

ביום שלישי השבוע הודיע שר האוצר משה כחלון על תכנית "נטו משפחה" במסגרתה הוצגו הטבות מס להורים, הגדלת מענקי עבודה, הפחתת תשלומי מכס על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולאר וגולת הכותרת – סבסוד הצהרונים והגבלת תשלום ההורים לצהרון לכ-930 שקל בחודש, הוזלה משמעותית שעשויה להביא לחסכון של אלפי שקלים בשנה במשקי הבית בישראל.

על פי התכנית כאמור, יוגבלו התעריפים שמשלמים ההורים לצהרונים בכל הארץ, לסכום של כ-930 שקל ובנוסף, ההורים יזכו לסבסוד מלא או חלקי של התשלומים, זאת בהתאם לעיר בה הם מתגוררים והדירוג הסוציואקונומי של העיר. בכפר סבא לדוגמה, עיר המוצבת בדירוג סוציואקונומי 8, יזכו ההורים לסבסוד בגובה של כ- 150 שקל לחודש ורק לתלמידי כיתות א' וב'. בהתאמה – ערים חזקות יזכו לסבסוד חלקי ורק של תלמידי כיתות א' ו-ב' וערים חלשות יותר בדירוג הסוציואקונומי יזכו לסבסוד מלא, מגיל 3 ועד גיל 9.

בקרב ההורים נרשם ניצחון מרשים נוכח המחאה הארצית שהתקיימה בנושא. יו"ר הנהגת ההורים בכפר סבא, בלה מסיקה, מסרה בתגובה: "הנהגת ההורים מברכת על המהלך החשוב של הוזלת מחירי הצהרונים באופן רשמי. פורום ההורים הארצי היה שותף מלא בוועדה שהוקמה והובלה על ידי מרכז השלטון המקומי ובהשתתפות משרד החינוך. הועדה קבעה מפרט / תקן להפעלת צהרון וכעת מתפקידנו לראות ולבחון שאכן הצהרונים יעמדו בתקן שנקבע, הן מבחינת התכנים, איכות המזון והצוות."

מהעירייה נמסר בתגובה כי: "עיריית כפר סבא מברכת על הרפורמה ופנתה למשרד האוצר על מנת לקבל מידע מפורט כדי להקדים את היערכותה לרווחת התושבים".


zeevshraga1978@gmail.com