Local חדשות
עו"ד דרור ברוטפלד
עו"ד דרור ברוטפלד
צילום: מאיה אהרוני

הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית כפר סבא בסכום של 105 מיליון שקל

דיירי השכונה הירוקה בכפר סבא מבקשים להגיש תביעה ייצוגית נגד העירייה, בדרישה שהיא תפצה אותם בגין נזקים שנגרמו לכאורה לנכסיהם בעקבות סלילתו של כביש בשכונה החדשה

לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך של 105 מיליון שקל,נגד עיריית כפר סבא והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בגין סלילת כביש בניגוד לתב"ע לכאורה. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד דרור ברוטפלד ודקלה חוגג, בשם התובעים; אורי ליבנה, טלי לבנה, מיקי משה הלדר ודניאלה הלדר, תושבי כפר סבא ובשם קבוצה של דיירים הגרים "בשכונה הירוקה". התובעים טוענים כי בשל הקמת כביש ראשי מול הכניסות לדירותיהם (דרך משה סנה) בניגוד לתכנית בניין עיר תקפה, בוטלו מפרצי החניה הצמודים לבניינים שלהם והרעש הנובע מהכביש גדל, מה שהביא לירידת ערך דירותיהם.

התובעים טוענים למתן פיצוי כספי ועל השבת כספים שנגבו ביתר כמו היטל השבחה, בעילה של מפגע סביבתי והתעשרות שלא כדין. הערכת הנזק האישי שנגרם לתובעים נאמד יחד כאמור ב-105 מיליון שקלים. התובעים טוענים כי ציפיית המבקשים וכל מי שרכש את דירתו באזור זה, הייתה לחיות באיכות חיים אחרת של "שכונה ירוקה", שלה כללים הקובעים רמת רעשים נמוכה מזו סובלים דיירי השכונה. לטענת התובעים, הפגיעה בתובעים ובדיירי השכונה הירוקה נעשתה על ידי עיריית כפר סבא והוועדה המקומית כדי להיטיב, בניגוד לתב"ע ולחוק, את תנאי המגורים של דיירי שכונת סביוני הכפר - שהיא שכונה ותיקה הנמצאת למול השכונה הירוקה.

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "מדובר בסלילת כביש המפריד בין השכונה הירוקה לבין שכונת סביוני הכפר. התב"ע הרלבנטית אושרה לפני שנים על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, והנושא אף הובא לפתחן של ערכאות השונות והגיע עד לבית המשפט העליון, שלא מצא לנכון לעצור את סלילת הכביש. כעת בחרו התובעים להגיש תביעה בגין נזקים שלכאורה שנגרמו להם . עמדת העירייה היא שמדובר בתביעה מוגזמת ומופרכת ותגובתה המפורטת תובא בפרוטרוט לאחר למידת החומר ונספחיו".


zeevshraga1978@gmail.com