Local חינוך
הפגנת הורי גני היול"א כפר סבא
הפגנת הורי גני היול"א בשבוע שעבר. המחאה נמשכת
צילום: זאב שרגא

מחאת הורי גני היול"א נמשכת: הפגנה נוספת מתוכננת ליום א'

בעירייה ובהנהגת הורי הגנים דיווחו על התקדמות במשא ומתן, אולם נראה כי הצדדים עדיין חלוקים בנושא חפיפת צוותי הבוקר והצהריים

בשבוע שעבר דיווחנו אודות הפגנת המחאה הגדולה שנערכה מול בניין העירייה, בה לקחו חלק עשרות אימהות ופעוטות שביקשו למחות על הפיילוט המתוכנן בגני היול"א בחופשת הקיץ. עיקרה של המחלוקת – חששם של ההורים כי השירות שיינתן לילדים יינזק, נוכח העובדה כי לא מתבצעת חפיפה בין צוותי הבוקר והצהריים בגנים. לדברים ההורים, הדבר יהווה קושי רב על הצוותים ועל כן פתחו במחאה.

בהמשך ישיר למחאה נקבעו פגישות עבודה בין הצדדים ואילו השבוע דווח על התקדמות במשא ומתן, אולם נראה כי הצדדים עדיין חלוקים. בהודעה שפרסמה העירייה השובע נכתב: "לכל 12-16 צהרונים ימונה מנהל מקצועי אישי, שייתן מענה לנושאים החינוכיים, הארגוניים והמקצועיים תוך התייחסות מרבית לצורכי הילדים, ההורים והצוות. סל הפעילות, אותו תעמיד החברה לתרבות ופנאי לרשות הצהרונים ישופר וישודרג והילדים יוכלו ליהנות מחוג או פעילות העשרה נוספת, סל ציוד חומרים מגוון וערכות פדגוגיות עשירות. שיפור נוסף במערך הפדגוגי הינו הפעלת מערך השתלמויות והדרכות לצוותי גני היול"א, תוך מתן דגש לחינוך המשלים.

"בנוסף, סוכם כי ארוחת הצהריים תתקיים בשעה 13:00 וכי בשעת ארוחת הצהריים יהיו 4 אנשי צוות בגן. בגני חובה – סייעות הצהריים תגענה בהתאמה ב- 12:30 , 13:00. בגני טרום טרום חובה –סייעות הצהריים תגענה ב- 12:30 וב- 13:45 ותצטרפנה לצוות הבוקר הכולל סייעת שנייה וסייעת בוקר. את הפיילוט תלווה מומחית להערכה ומדידה. לאור התוצאות, תיבחן כדאיותו והצלחתו של הפיילוט."

"כמו כן, על פי בקשת וועד הורי הגנים, תתאפשר הפעלת קייטנות במהלך חודש אוגוסט ע"י מפעילים נוספים באמצעות ועד הורי הגנים ובכפוף להסכמי שכירות כמקובל בעירייה אל מול מחלקת הנכסים. עם זאת, תינתן עדיפות להפעלת הקייטנות ע"י הגננות והחברה לתרבות ופנאי. בנוגע לשכר הסייעות, הנושא הינו בטיפול ובאחריות עיריית כפר סבא והחברה לתרבות ופנאי. "

אדמית בריכטה, יו"ר הנהגת הורי הגנים מסרה בתגובה: "ישנה התקרבות בעמדות במספר נושאים חשובים, עם זאת, ישנם עדיין פערים נוספים, כמו למשל בנושא שעות החפיפה. אנחנו עומדים על כך כי צוות הצהריים במלואו יגיע לכל המאוחר בשעה 12:30 . כמו כן יש לנו חשש גדול לגבי היכולת להיערך בכוח האדם הנדרש כבר החל מחודש יולי הקרוב ואף לא ברור אם החלפה גורפת של הצוותים ─ חודש אחד בלבד לפני סוף שנת הלימודים ─ הוא מהלך נכון ומשרת את טובת הילדים. נמשיך לעבוד עם העירייה על התיקונים הנדרשים במודל כדי להבטיח את היול"א האיכותי ביותר בכפר סבא, וכל זאת לטובת ילדינו."