Local פוליטיקה מקומית
הפגנה תכנית מתאר יוני 2017
מפגינים נגד תכנית המתאר
צילום: פרטי

כפר סבא: הוסרה ההצעה למשוך את תכנית המתאר 2035

מתנגדי התכנית ביקשו את תמיכתם של חברי הקואליציה בהצעה ונדהמו כשירדה מסדר היום

בישיבת המועצה האחרונה בכפר סבא עלתה הצעה לסדר של חברי המועצה עו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה (תפו"ח) בה ביקשו לקבל החלטה במועצת העיר, על משיכת תכנית המתאר 2035 של כפר סבא.

בהצעתם ביקשו השלושה להחליט כי, "מועצת העיר כפר סבא מתנגדת לתכנית המתאר ודורשת מהוועדה המחוזית את השבתה לדיונים בוועדה המקומית לתכנון כפר סבא עקב פגמים שחלו בהליך לאישורה. המועצה מתנגדת להכללת אזור תעשייה מזוהם מסוג 2 בעיר בכלל. המועצה דורשת כי ימחקו השימושים 'תחנת מעבר לפסולת-דיפו״ וכן ״ייצור אנרגיה' מהשימושים המותרים בתכנית המתאר בכלל".

ממובילות ועד המחאה, מירית שקד ברק, נשאה דברים: "אני מבקשת מכם – מספיק לגרום לנו עוול, תצביעו בעד משיכת התכנית, תהיו יחד למען כולנו".

"נושאים כאלה נידונים אך ורק במליאת הוועדה לתכנון ובניה ולא במועצת העיר", אמר מ"מ ראש העירייה צביקה צרפתי. "ישנם חברי מועצה שביקשו ישיבת מליאה ושם נדון בנושא".

כלל חברי הקואליציה הצביעו בעד הסרת ההצעה מסדר היום ואילו המתנגדים החלו בשירת מחאה באולם, כשהם מסרבים לקבל את הדברים.

בדומה לדיון בנושא היול"א, (ראה כתבה נפרדת) התלהטו הרוחות והישיבה הופסקה שוב למשך דקות ארוכות, תוך חילופי האשמות קשים בין חברי הוועד וחברי המועצה.

בהמשך לפנייתם של חברי המועצה, נקבע דיון בנושא במליאת הוועדה לתכנון ובנייה, שיתקיים ביום ראשון 18.06.


זאב שרגא zeevshraga1978@gmail.com