Local פוליטיקה מקומית
כסאות תפוסים בישיבת ארנונה 20.6.17
הכסאות השמורים עם הפתקים
צילום: עילאי הרסגור הנדין

חברי המועצה בכפר סבא אישרו את צו הארנונה לשנת 2018

הצו כולל התייקרות של 2.18% בתעריף הארנונה למגורים (בהתאם לקבוע בחוק). טרם הישיבה, מתחה חברת הוקאליציה עו"ד רויטל לן כהן ביקורת חריפה על התנהלות העירייה בהתייחסותה לתושבים המוחים

ביום ראשון השבוע התכנסו חברי המועצה בכפר סבא לישיבה מיוחדת לאישור צו הארנונה לשנת 2018, הכולל התייקרות תעריף הארנונה למגורים, בשיעור של 2.18%, בהתאם לגידול בשכר הציבורי וכן במדד המחירים לצרכן. אישור השינוי עמד במחלוקת שכן מדובר בייקור קבוע המתרחש מדי שנה ומכונה "הטייס האוטומטי". השיעור הגבוה השנה הביא לתרעומת בקרב הציבור, כמו גם בקרב חברי אופוזיציה במועצת העיר, שקראו להגיש בקשה מיוחדת למשרד הפנים, לביטול התעריף החדש.

טרם פתיחת הישיבה גילו חברי המועצה כי קהל התושבים הרב שהגיע לאולם לצפות בדיונים החשובים, ייאלץ להישאר בחוץ. לא רק שמדובר באולם ישיבות קטן אלא ששתי השורות הראשונות "נתפסו" מבעוד מועד לעובדי העירייה שחלקם כלל לא היו קשורים לדיון, כשעל כל כיסא הודבק שם העובד ותפקידו. יו"ר האופוזיציה עו"ד יובל לוי וחבר האופוזיציה עילאי הרסגור הנדין רתחו מזעם אולם בלטה בכעסה דווקא חברת הקואליציה, עו"ד רויטל לן כהן, שעמדה על כך כי התושבים יוכנסו לאולם.

ממלא מקום ראש העירייה, צביקה צרפתי, ביקש מלן כהן לדבר בטון נינוח ואילו היא השיבה, ברמיזה, "אי אפשר לדבר בטון נינוח במצב שהגענו אליו, מי שהביא אותנו למצב הזה לא נמצא פה בכלל ונשבר לי". לאחר הישיבה הסבירה לן כהן "זאת פשוט חוצפה. אם הייתי רואה את השלטים על הכיסאות הייתי קורעת אותם במו ידיי. הכיסאות מיועדים לתושבים ולא לעובדים ואם עובד צריך להגיע לישיבה כדי להגיב לדברים שימתין בחוץ ויקראו לו. לעניין הרמיזה שלי אני מעדיפה להשאיר את זה ככה, זה גדול מורכב ומאוד ברור - לא צריך להסביר".

מנהלת ההכנסות בעירייה, גלית שניידר מימרן, הציגה את השינויים החלים בצו החדש ואילו חברי האופוזיציה ניצלו את זמן הדיבור שלהם כדי לשוב ולקרוא לביטול ייקור תעריף הארנונה למגורים. גזבר העירייה, רו"ח שגיא רוכל, הציג רשימה גדולה של ערים בישראל, בכולן אישרו את העלאת "הטייס האוטומטי", וציין כי עד כה לא נרשמו ערים שביקשו לבטל את העדכון לשנת המסים 2018.

בסיום הדיון אישרו חברי הקואליציה את הצו החדש, לא לפני שלן כהן ביקשה שיירשם בפרוטוקול הדיון: "מבחינתנו, יהודה יוגד ואני, הסיבה היחידה שאנחנו מצביעים בעד היא כי יש לנו בטחון מלא בגזבר ובצוות שלו. אני רוצה להגיד בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שאם לא היה לנו בטחון באנשים האלה, אני לא בטוחה מה היינו מצביעים היום".

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "חברי מועצת העיר אישרו בתחילת הקדנציה קוד אתי, העוסק בין השאר בנושא הסדר באולם הישיבות והכנסת קהל בישיבה בלבד, וכך היה גם הפעם. לישיבת המועצה בנושא הארנונה הוכנסו עובדי עירייה שהיו רלוונטיים לנושא, עיתונאים ותושבים בהתאם לקיבולת האולם. לצערנו, מפאת חוסר מקום לא ניתן היה להכניס לאולם את כל התושבים. לרשות כל מי רצה לצפות בישיבה הוצב מסך גדול דרכו יכלו לצפות בדיונים. כמו כן, שידור ישיבת המועצה הועבר אונליין באתר האינטרנט העירוני".


zeevshraga1978@gmail.com