Local פוליטיקה מקומית
ענת קלומל
ד"ר קלומל. מה הלחץ?
צילום: פרטי

מה עם המסמכים?

חברת מועצת העיר כפ סבא ד"ר ענת קלומל טוענת כי לא קיבלה לידיה מסמכים שדרשה מתפקידה כחברת דירקטוריון החברה לתרבות ופנאי. "הגב' קלומל קיבלה את כל המידע אשר התבקש על ידה", נמסר מהעירייה

בהמשך לישיבת דירקטוריון של החברה לתרבות ופנאי בכפר סבא, טוענת חברת הדירקטוריון, חברת המועצה ד"ר ענת קלומל, כי למרות בקשות ונשנות לכאורה, לא קיבלה לידיה מסמכים הקשורים לפעילות החברה, כמו גם מענה להצעה שלה להענקת הנחות להורים יחידניים בצהרונים ובפעילויות של החברה.

"בקשותיי בכתב לקבל מידע מהחברה לתרבות ופנאי לא נענו וזכו להתעלמות, וגררו איומים משפטיים מצד יועצי העירייה. כל זה בגלל שטענתי שלא הוצג לי המידע לגבי המכרז העוסק בפרויקט העברת גני יול"א לניהול החברה. מגוחך שדרישה שלי כדירקטור למידע מוצגת כלחץ שהפעלתי על החברה לתרבות. מה הלחץ? להציג לציבור מה נעשה בכספו?".

מעירייה נמסר בתגובה כי, "החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא דוחה את טענותיה של חברת דירקטוריון החברה, הגב' קלומל. הגב' קלומל קיבלה את כל המידע אשר התבקש על ידה וניסיונה לייצר פרובוקציות מיותרות נדחו על ידי יועצה המשפטי של החברה".

zeevshraga1978@gmail.com