Local פוליטיקה מקומית
בן חמו בבית המשפט 1.8.17
יהודה בן חמו בבית המשפט השבוע
צילום: מיכאל פרוסמושקין

המשטרה: "תשתית ראייתית נגד יהודה בן חמו להעמדתו לדין"

לאחר שהמשטרה הודיעה כי התגבשה תשתית ראייתית בשורה של עבירות שחיתות תוך המלצה להעמדתו של ראש עיריית כפר סבא לדין, ביקשו החוקרים להאריך את הרחקתו של יהודה בן חמו ממשרדי העירייה בחודשיים נוספים. בינתיים, נחשפו עיקרי ממצאי החקירה והעובדה כי המשטרה תפסה במסגרת החקירה כמיליון שקלים. בקרוב מאוד יערך לבן חמו שימוע בטרם תחליט הפרקליטות לגבי כתב אישום, שלפי הצהרות גורמי האכיפה, סבירות גבוהה שיוגש

פחות משבוע לאחר שהמשטרה הודיעה כי נמצאה תשתית ראייתית נגד ראש עיריית כפר סבא יהודה בן חמו להעמדתו לדין בגין עבירות שחיתות שונות, הגישה היחידה החוקרת בקשה להאריך את התנאים המגבילים, כולל ההרחקה ממשרדי העירייה, בשישים ימים נוספים. בן חמו הגיע לדיון בבית המשפט כשהוא מלווה בסנגוריו, באחיו ובאחותו. השופט ייתן את החלטתו בתחילת השבוע.

השופט מיכאל קרשן אמר בתחילת הדיון ושלא לפרוטוקול כי נוכח המלצת המשטרה להעמיד את ראש העיר לדין, נקודת האיזון השתנתה לרעתו של בן חמו. מנגד סנגורו של בן חמו, עו"ד בעז בן צור, הדגיש את השוני המשמעותי כדבריו בין החשדות והעבירות ההתחלתיים שיוחסו לראש העירייה בתחילת מעצרו לבין העבירות שצוינו בהודעת המשטרה בשבוע שעבר בה היא הודיעה על סיום החקירה (בהצהרת המשטרה אז בלטה בהיעדרה עבירת השוחד) . עוד טען הסנגור כי נכון לעכשיו אין עוד הצדקה להארכת ההרחקה, כפי שביקשה המשטרה, מאחר ועילת השיבוש כבר לא קיימת לאור סיום החקירה.

מהודעת המשטרה וממסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה החשד כי ראש העירייה פיתח מסלול אישי לקבלת תרומות בשווי מאות אלפי שקלים אותם קיבל מאנשי עסקים במועדים קבועים לפני חגים ובמשך שנים, תוך ניצול מעמדו והצגת מצג שווא לפיו התרומות מיועדות לרכישת מוצרי מזון לרווחתם של תושבי העיר ובין היתר לנזקקים. אולם, החוקרים חושדים כי את התרומות שקיבל, בחר ראש העירייה להעביר בין היתר למקורביו ולשימושו האישי. לטענת המשטרה, בן חמו עשה בתלושים שימוש לצרכים אישיים ופוליטיים וה"נזקקים" נקבעו על פי קריטריונים אישיים, שקבע בן חמו בעצמו וכללו גם אותו ואת מקורביו. כמו כן, חשוד ראש העירייה כמי שפעל במשך שנים בניגוד עניינים, לאחר שבהיותו ראש עיר ויו"ר ועדת תכנון ובנייה, עסק בקידום ענייניו של אחד ממקורביו.

לדברי המשטרה, עם סיום החקירה סבורה היחידה החוקרת כי נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה נגד ראש העירייה, לביסוס החשד למעורבות בעבירות מתחום טוהר המידות, גניבה בידי עובד ציבור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים.

בולטת בהיעדרה עבירת קבלת השוחדיש לציין כי בשלב זה טרם ברור אם תחליט הפרקליטות להגיש כתב אישום ובמידה וכן באיזה עבירות. אולם, אם להסתמך על הודעת המשטרה אז בולטת בהיעדרה עבירת קבלת השוחד שיוחסה בתחילת הפרשה לבן חמו. כמו כן, בזמנו נעצרו ארבעה קבלנים ועוכבו עוד מספר בעלי עסקים שהיו חשודים במתן שוחד, אך בהודעת המשטרה על סיום החקירה נטען כי נמצאה תשתית ראייתית לכך שבן חמו פעל בניגוד עניינים כשעסק בקידום ענייניו של מקורב אחד בלבד.

בכל מקרה, תיק החקירה הועבר לפרקליטות לצורך עיון והחלטה. משמעות ההחלטה היא כי מבחינת המשטרה ישנן ראיות להגשת כתב אישום נגד בן חמו, אך, ההחלטה בנושא אמורה להתקבל על ידי הפרקליטות שתבחן בימים הקרובים את חומרי החקירה שנאספו. השבוע גם הגישה המשטרה לבית המשפט מסמך של הפרקליטות, בין היתר לגבי טיב הראיות ולהתקיימות הסתברות גבוהה כי יוגש כתב אישום נגד בן חמן. כמו כן, הפרקליטות כבר פנתה לבן חמו לעניין הליך שימוע בטרם תתקבל החלטה לגבי כתב אישום, והוא הביע את רצונו בהליך. בכוונת הפרקליטות לקיים את השימוע בטווח זמן קצר יחסית, יתכן אף בחודש הקרוב. במהלך הליך השימוע עתיד בן חמו להיחשף לראשונה לזהותם של גורמי העירייה הרבים, כהגדרת המשטרה, אשר העידו כנגדו בפרשה ואשר אמורים לשמש כעדי תביעה. "החשש מפני השפעה על עדים ושיבוש הליכי משפט הינו חשש ממשי אשר הדרך היחידה לאיין אותו הוא בדרך של הרחקתו של בן חמו מתפקידו ונטילת הסמכויות", ציינה המשטרה במסמך שהוגש לבית המשפט. בהקשר זה יש לציין כי סוגיה נוספת מעניינת שיתכן ותתברר בשבועות האם חזי ברזני, מי שכיהן כעוזרו של בן חמו במשך שבע שנים ולפי הצהרות המשטרה כבר בתחילת החקירה הגלויה הינו עד מרכזי בפרשה, יהפוך לעד מדינה נגד בן חמו.

כך או כך, במהלך הדיון השבוע העלה סנגורו של בן חמו טיעונים שונים הקשורים הן לתיק הנוכחי והן לתיקים דומים בהם היו מעורבים ראשי ערים אשר לטענתו מצדיקים שלא להיענות לבקשת המשטרה לגבי המשך ההרחקה. הסנגור אף הגיש לבית המשפט החלטות משפטיות בעניינם של ראשי העיר מרים פיירברג, שמעון גפסו ושלמה לחיאני. בניסיון להוכיח כי בקשת המשטרה להאריך את ההרחקה בחודשיים נוספים – היא בקשה חריגה ביותר, "שאין לה אח ורע" כהגדרת הסנגור.

מנגד, נציג המשטרה אמר כי עילת השיבוש עדיין קיימת הן מבחינת החקירה והן מבחינת הליכי המשפט בהמשך. "אין חולק שהחזרת החשוד לראשות העיר מציבה אותו בעמדת כוח שעלולה להקל עליו בביצוע עבירות חדשות מאותו סוג, וכן מאפשרת לו לשבש באופן פעיל את ההליכים המתנהלים בעניינו, ציין נציג המשטרה רפ"ק גיל ראכלין. עוד הוא ציין כי "מרבית העדים בתיק הינם עובדי עירייה הסרים למרותו ואשר ימשיכו לעבוד תחתיו באם יחזור לכהן כראש העירייה".

לאחר טיעוני הצדדים בדיון השבוע, החליט השופט קרשן כי הוא רוצה ללמוד לעומק את חומרי החקירה בטרם ייתן את החלטתו בסוגיית הארכת ההרחקה. לאור כך, הודיע השופט כי ההחלטה תתקבל ב – 6 באוגוסט, ועד אז יישארו תנאי ההרחקה על כנם.

בתוך כך, בדיון נקבע בהסכמת הצדדים כי חרף צו עיכוב יציאה מהארץ יותר לבן חמו לצאת מ - 17 עד 21 באוגוסט לחו"ל. במסגרת ההסכמה נקבע כי מתוך כמיליון שקלים שנתפסו על ידי המשטרה במסגרת החקירה, 100 אלף שקל מתוכם יהיו כערבות בעת יציאתו לחו"ל ויחולטו במידה ולא יחזור לארץ.

עורכי הדין בעז בן צור ודקלה סירקיס, המייצגים את בן חמו, מסרו לאחר המלצת המשטרה להעמיד את בן חמו לדין: "להמלצת המשטרה אין תוקף מחייב. מעבר לכך וכפי שניתן לראות, קיים פער מהותי בין הטענות שהועלו על ידי המשטרה בתחילתה של החקירה והמעשים שיוחסו לראש העיר, לבין הטענות וההמלצות הנשמעות מפיה כיום. אנו מניחים, כי פער זה יהיה אף גדול יותר בהמשך הדרך, עת יתברר כי ראש עיריית כפר סבא, מר יהודה בן חמו, פעל כדין".

תסריטים אפשרייםיש לציין כי במידה ותחליט הפרקליטות להגיש כתב אישום – ועל פי כל ההצהרות של גורמי האכיפה האפשרות לכך היא גבוהה מאוד - בן חמו עלול למצוא את עצמו מושעה או מודח מכיסא ראש העירייה כפי שקרה בעיריות אחרות בהן הואשם ראש העירייה בעבירות שחיתות.

במקרה שבו ראש הרשות התפטר או הודח על ידי שר הפנים, נערכות בחירות מיוחדות לתפקיד ראש הרשות בלבד (לדוגמה: הבחירות לראשות העיר גבעתיים בראשית שנת 2007), אך בהרכב המועצה אין שינוי. אולם, אם נוצר הצורך לערוך בחירות מיוחדות לראשות העירייה בשנה האחרונה שלפני המועד המקורי לבחירות - אוקטובר 2018, אזי בוחרת מועצת העיר, מקרב חבריה, ממלא מקום לראש העירייה, אשר מכהן בתפקידו עד לקיום הבחירות המוניציפליות הכלליות, בהמשך אותה שנה. כיום מי שממלא את מקומו של בן חמו הוא סגנו צביקה צרפתי. יש לציין כי בג"צ קבע גם כי ראש עירייה שהודח בשל כתב אישום, יכול להתמודד שוב בבחירות אך הוא לא חסין מהדחה אם ייבחר שוב.