Local חדשות
טבע
חברת טבע. המניה נפלה
צילום: פרטי

הנהלת חברת "טבע" התחייבה לנהל משא ומתן עם העובדים בנוגע להליך הפיטורים

יו"ר ועד העובדים, אלירן קוזליק: "לא יתכן שהעובד ישלם את מחיר הכישלון האישי ניהולי של ההנהלה"

לאחר שהנהלת חברת "טבע" דחתה את הצעתה של ועדת הכספים בכנסת להקפיא את פיטורי 350 העובדים במרכזי "טבע" בכפר סבא ובדרום הארץ, התחייבו בחברה לנהל משא ומתן עם העובדים ונציגי ההסתדרות, זאת כדי להגיע להסכמות בכל הנוגע להליכי הפיטורים של העובדים. שבועיים עברו מאז ההודעה הדרמטית על פיטורי העובדים, לאחריה הודיעה החברה על הפסדי עתק של מליארדי שקלים ועל תuכניות ייעול, במסגרתן יפוטרו 7,000 ברחבי העולם, כמו גם על סגירת המפעלים, ואילו יו"ר ועד העובדים במרכז "טבע" בכפר סבא, אלירן קוזליק, נחוש לשמור על זכויותיהם של העובדים ובמידת האפשר, למנוע את הפיטורים.

"בלמנו גל פיטורים גדול שעמד להתרחש, השגנו תודעה נרחבת והצטרפות למאבק הן בכנסת ישראל והן בהסתדרות, אך הדרך עוד ארוכה להכרעה כוללת במלחמתנו"' אומר קוזליק, "אנחנו יודעים לייצר תרופות ועושים את זה הכי טוב בעולם וההנהלה צריכה לדעת לייצר ולשמר את זה. אם הם כשלו, שייקחו אחריות אישית. לא יכול להיות שמנהלים שמקבלים משכורות עתק, מקבלים עוד בונוסים ומענקים בעת רכישות ועסקאות שהם מבצעים, ואנו העובדים לא מקבלים דבר. מאידך, שהרכישות מתבררות ככושלות לא רק שהם לא מחזירים כספים, הם מודיעים על הצורך ב"התייעלות" ורוצים לפטר את העובדים שמייצרים את הכסף בחברה.

"המשוואה של כישלון ניהולי שווה פיטורי עובדים צריכה לרדת מסדר היום. לצאת באמירה של פיטורי 7000 עובדים ביום נפילת המניה - לדעתי זו החלטה שרירותית כספין תקשורתי, על מנת להראות שכביכול 350 עובדים בישראל זה מספר נמוך ביחס לעולם. לא יתכן שהעובד ישלם את מחיר הכישלון האישי ניהולי של ההנהלה," הוא אומר, "נכשלתם, תסיקו מסקנות אישיות - אותנו העובדים תעזבו בשקט כי אנחנו עסוקים בלהביא לחם הביתה".

zeevshraga1978@gmail.com