Local פוליטיקה מקומית
יובל לוי יוני 2016 פורמט חדש
יובל לוי. ליקויים חמורים בתכנון
צילום: פרטי

למשוך את תוכנית המתאר – בשידור חוזר?

בעקבות החלטת הוועדה המחוזית לאפשר לעיריית הרצליה לבחון מחדש את תוכנית המתאר מבקש חבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד יובל לוי לכנס שוב את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין בנושא. "התקדים בהרצליה יהיה תקדים גם עבורנו"

ביום ראשון השבוע התקיימה הפגנת תושבים גדולה בהרצליה, זאת בהמשך למחאת הבנייה נגד תוכניות המתאר העירוניות ברחבי הארץ, מחאה שיצאה מכפר סבא עם פרסומה של תוכנית המתאר 2050 וסחפה תושבים בכ-33 ערים. בהפגנה לקחו חלק תושבים רבים, בהם גם נציגי וועדי המחאה בערים השכנות, הוד השרון וכפר סבא.

מירית שקד ברק, ממטה המאבק בכפר סבא מסרה לאחר ההפגנה: "סיפור תוכנית המתאר בשתי הערים זהות: בשתי הערים מגיש התוכנית (מליאת התכנון והבניה) ביקש למשוך את התוכנית ובשתי הערים- הועדה המחוזית סרבה להחזירה".

לאחר דיון בוועדה המחוזית שנערך ביום שלישי השבוע הוחלט לאפשר לעיריית הרצליה לדון מחדש בתוכנית המתאר שלה.

חבר המועצה עו"ד יובל לוי (תפו"ח) מבקש להכות בברזל בעודו חם ולכנס שוב ישיבת מועצה שלא מן המניין, שתקבל את אותה החלטה בדיוק.

לוי פנה אל ממלא מקום ראש העירייה, צביקה צרפתי, וכתב: "הועדה המחוזית בתל אביב קבלה את דרישת עיריית הרצליה להחזיר את תוכנית המתאר לוועדה המקומית לעיבוד מחדש למשך שנה וחצי. מבוקש בזאת לזמן את מועצת העיר ואת הועדה המקומית לתכנון לקבלת החלטה מחודשת למשיכת תוכנית המתאר לכפר סבא. לא סוד הוא כי הליך התכנון בכפר סבא לקה בליקויים דומים וחמורים יותר והתקדים בהרצליה יהיה תקדים גם עבורנו".

מהעירייה נמסר בתגובה: "עיריית כפר סבא פועלת בנחישות ובקשר רציף אל מול הוועדה המחוזית במטרה למשוך את תכנית המתאר. זאת בהמשך להחלטה שהתקבלה בדיוני מועצת העיר בדבר משיכתה של תכנית המתאר מהוועדה המחוזית."


zeevshraga1978@gmail.com