Local חדשות
הרב שלוש
הרב שלוש. יסיים את תפקידו
צילום: פרטי

כהונתו של רב העיר כפר סבא, הרב שלוש, תסתיים בחודש הבא

היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי אין מנוס מלהורות על הפסקת כהונתו של רב העיר כפר סבא. "לרשות הרב יעמוד פרק זמן של 30 יום לצורך היערכות לסיום הכהונה והיא תסתיים ביום 15.10 ולא יאוחר מכן"

בהמשך לסאגת כהונתו של רב העיר כפר סבא, הרב אברהם שלוש שליט"א, הודיע השבוע היועץ המשפטי לממשלה כי כהונתו של שלוש שעמדה בעין הסערה בשנים האחרונות – תסתיים בחודש הבא. במכתב שהוציא היועמ"ש אביחי מנדלבליט אל השר לשירותי דת, ח"כ דוד אזולאי, נכתב כי: "קיימתי מספר דיונים בראשותי, בהשתתפות הגורמים הנוגעים בדבר ובהשתתפות כבודך, וכן ישיבה בהשתתפות בא כוחו של הרב שלוש. בהמשך לישיבות אלה, ולמרות הניסיונות הרבים שנעשו כדי להגיע להסדר מוסכם ולפתרון בדרכי נועם, לצערי לא קיבלנו עד היום כל התייחסות מצד הרב שלוש".

"לפיכך, נוכח ההוראות הברורות של חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, ונוכח הבדיקה שנעשתה במשרדכם ממנה עלה כי הרב אינו מתגורר במקום כהונתו בכפר סבא, אין מנוס מלהורות על הפסקת כהונתו של רב העיר", כותב היועמ"ש, "לרשות הרב יעמוד פרק זמן של 30 יום לצורך היערכות לסיום הכהונה והיא תסתיים ביום 15.10 ולא יאוחר מכן".

נזכיר כי טרם חג הפסח האחרון יצאה הודעה דומה ממשרדו של היועמ"ש אולם בהתערבותו האישית של השר התעכבה ההחלטה על סיום כהונתו של הרב שכאמור, אינו מתגורר בעיר מזה מספר שנים.

יו"ר המועצה הדתית ששון טרבלסי, מסר בתגובה: "לצערי , למועצה הדתית לא ניתנה זכות התגובה בהליך כה חשוב שבמרכזו המשך כהונת רב העיר הגאון הרב אברהם שלוש שליט"א. אין חולק כי רב העיר השקיע עשרות שנים בעיר ובתושביה שחשים לו כבוד רב והערכה עצומה. לדעתי, שגה היועץ המשפטי לממשלה בהחלטתו ואין זה ראוי לנהוג כך ברב העיר. מן הראוי היה להתאים את המערכת בהוספת תקנים למילוי תפקידו של הרב".

zeevshraga1978@gmail.com