Local פוליטיקה מקומית
צביקה צרפתי, פברואר 2017
צביקה צרפתי, מבקש את משיכת התוכנית
צילום: פרטי

'תחזירו את תוכנית המתאר של כפר סבא לדיונים בוועדה המקומית'

צביקה צרפתי מ"מ וסגן ראש עיריית כפר סבא פנה במכתב רשמי למתכננת מחוז מרכז מטעם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בבקשה למשוך את תכנית המתאר של כפר סבא ולהחזירה לדיונים בוועדה המקומית

צביקה צרפתי מ"מ וסגן ראש העירייה כפר סבא פנה הבוקר (ראשון) במכתב רשמי למתכננת מחוז מרכז מטעם הועדה המחוזית לתכנון ובנייה האדריכלית דניאלה פוסק בבקשה למשוך את תוכנית המתאר של כפר סבא ולהחזירה לדיונים בוועדה המקומית.

המכתב נכתב בעקבות האישור שנתנה הועדה המחוזית לעיריית הרצליה למשוך את תוכנית המתאר שלה.
במכתבו כתב צרפתי כי, "בהמשך לבקשת עיריית כפר סבא להשבת תכנית המתאר הכוללנית לדיון מחודש במסגרת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ובהמשך להחלטת הועדה המחוזית תל אביב, בדבר תוכנית המתאר של הרצליה, כפי שהתקבלה השבוע, נבקש ליישם החלטה זהה בדבר תכנית כפר סבא.

עוד הוסיף צרפתי כי, "לאור התשובה שהתקבלה בהמשך לבקשתנו להשבת התוכנית, כי הדיון אודותיה יערך במסגרת דיוני ההתנגדויות, אנו מבקשים לייתר את דיוני ההתנגדויות ולפעול באופן המהיר ביותר להשבת התכנית לסמכותה של הועדה המקומית".

כזכור, עיריית כפר סבא פעלה בנושא בהמשך להחלטה שהתקבלה בדיוני מועצת העיר.