Local העיר שלי
גן נבל בעליה (כיסוי גדר)
גן נבל. האם יש צורך בכיסוי יוטה?
צילום: פרטי

דורשים כיסוי

הורים בגן בשכונת עלייה בכפר סבא דורשים לחדש את הכיסוי שמסתיר את חצר גן הילדים. בעירייה טוענים כי כיסוי בדי היוטה אינם בריאותיים

עם פתיחתה של שנת הלימודים בכפר סבא דיווחנו אודות ליקויים עליהם הצביעו ההורים במתחם הגנים בשכונת העלייה, ליקויים שהובאו לידיעת בכירי העירייה שאף ערכו סיור במקום והבטיחו לטפל בדברים בהקדם. השבוע, מבקשים ההורים בשני גנים במתחם, לחדש את כיסוי בד היוטה הבלוי שהסתיר את חצר הגן. לדבריהם, החצר כעת חשופה לכל עובר אורח ועל כן יש להתקין כיסוי חדש לגדר.

אחד האבות בגן, דני דפדי, פרסם פוסט בנושא בו כתב: "מתחילת השנה אני מפנה את תשומת ליבם של כל המעורבים בעניין גן נבל וגן נופר בשיכון עליה, על זה שהגדר המפרידה בין חצר הגן לכביש חשופה לכל עובר אורח. אני מבקש בכל לשון של בקשה ליצור הפרדה טוטאלית בין הגדר לכביש על ידי יוטה או כיסוי אחר, בכדי להשרות את ביטחון ילדינו הנמצאים בחצר הגן, ולמנוע חלילה מכל אדם כזה או אחר שיחפוץ או ינסה להשפיע לרעה על אחד הילדים או הילדות בגן".

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "בדי היוטה אינם בריאים ופולטים חומרים מסוכנים בעת התחממותם. לכן, עיריית כפר סבא הרואה לנגד עיניה את בריאות הילדים ופועלת על פי ערכי הסביבה והקיימות, מעודדת את הסרת בדי היוטה בשיתוף פעולה מלא עם הגננות. בנוסף יש לציין כי הילדים נמצאים בגן חלק גדול משעות היום ועל כן ישנה חשיבות גבוהה לאפשרות ליצור קשר עם הסביבה הטבעית, לזרימה טובה של אוויר וכניסה של אור טבעי לחצר הגן. נוסיף כי כיסוי יוטה אינו נכלל במרכיבי הביטחון של מוסדות חינוך ולכן לא קיימת חובה להתקינו".


zeevshraga1978@gmail.com