Local העיר שלי
רויטל לן כהן בפורמט חדש
רויטל לן, מתרגשת
צילום: פרטי

עיריית כפר סבא פתחה חוג כדורגל חדש המיועד לילדים עם מוגבלות

החוג פועל במסגרת היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות במחלקה למשאבי קהילה והתנדבות. הפעילות מתקיימת אחת לשבוע בימי ראשון וכוללת גם מפגש ושיח חברתי

עיריית כפר סבא באמצעות היחידה לשירותים קהילתיים במחלקה למשאבי קהילה והתנדבות מציעה חוג כדורגל חדש המותאם לילדים עם מוגבלות.

החוג החדש בנוי על שילוב בין פעילות ספורטיבית מובנית לצד תוכנית חברתית העושה שימוש בתהליכים ובסיטואציות המתרחשות במגרש כחלק מרכישת מיומנויות וכישורי חיים בסיסיים כגון- עבודת צוות, התחשבות באחר, הקשבה להוראות, משמעת ועוד. ייחודיות הפעילות היא מחד בהנגשת משחק הכדורגל לכלל האוכלוסייה ומאידך למידה על מיומנויות חיים השונות תוך כדי פעילות חווייתית וספורטיבית.

הפעילות מתקיימת אחת לשבוע בימי ראשון וכוללת גם מפגש ושיח חברתי. המשתתפים בקבוצה הייחודית מקבלים מדים ולוקחים חלק בטורנירים לאורך השנה עם קבוצות נוספות.

חשוב לציין בהקשר זה כי בשנים האחרונות הפך הכדורגל למשחק פופולארי ואהוב בקרב האוכלוסיות המיוחדות. מתוך למידה והכרה בחשיבות של פעילות ספורטיבית והשפעתה החיובית על ילדים עם מוגבלות, בין היתר: השפעה מוטורית, חברתית, תקשורתית ודימוי עצמי ועוד.

היחידה לשירותים קהילתיים פועלת לאורך השנה במסגרת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות שבאגף קהילה, רווחה ונוער, ומפתחת מכלול שירותים ייחודיים לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שירות חדש זה מהווה תוספת לכלל השירותים הניתנים לילדים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם , ביניהם: מנהיגות הורים, חונכות לילדים עם מוגבלות, קבוצת שיח לאחים, פעילויות פנאי וחוגים נוספים.

צביקה צרפתי, מ"מ וסגן ראש העירייה, "עיריית כפר סבא רואה חשיבות עליונה בהנגשת כלל השירותים לציבור התושבים, וזאת מתוך האמונה כי לכל תושב בעיר מגיע שוויון זכויות והזדמנויות מלא. במסגרת זו, אנו מפתחים שיורתים קהילתיים מגוונים על מנת לענות על צורכיהם של כל תושבינו ללא יוצא מן הכלל. בנוסף, בימים אלה אנו מבצעים עבודות הנגשה רבים במבני הציבור והחינוך בעיר, כך שלכל אחד יהיה נוח לקבל את השירותים המוצעים. אני מברך על החוג החדש ומודה על פעילותה הענפה של היחידה לשירותים קהילתיים, שעושה עבודת קודש כל ימות השנה".

רויטל לן כהן חברת המועצה ויו"ר ועדת הנגישות, "שילובם של ילדים עם מוגבלויות בפעילויות הפנאי בקהילה בא כחלק מהתפיסה העירונית של כפר סבא כעיר כל תושביה. אנו רואים חשיבות גדולה לאפשר לכל תושב, בכל גיל להרגיש שייך, רצוי, אהוב וליהנות מהפעילויות הרבות שאנו מעמידים לרשות התושבים. אני מתרגשת וגאה לקראת החוג החדש, לא רק כיו"ר ועדת הנגישות והוועדה לילדים בסיכוי בעיר כי אם גם כאימא לילד משולב המכירה בייחודה של כפר סבא כעיר נגישה ורגישה".