Local חדשות
הדר גולדין
הדר גולדין
צילום: פרטי

הרבנים הראשיים לישראל: לייחד את ההקפה ה-3 בשמחת תורה לשובם של חיילי צה"ל הנעדרים

הרבנים הראשיים לישראל קוראים לייחד את ההקפה השלישית בשמחת תורה לשובם של חיילי צה"ל הדר גולדין ואורון שאול. "בכך נבטא הזהות והכרה בצרת הזולת מבחינת "עימו אנוכי"," כתב הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, באגרת שנשלחה לרבנים לקראת חג שמחת תורה

למעלה משלוש שנים מתייסרות משפחות גולדין ושאול בכאב לב על גורל בניהם הדר ואורון שנחטפו במבצע צוק איתן בקיץ 2014. לקראת חג שמחת תורה יצאו הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב דוד לאו, בקריאה נרגשת לציבור המתפללים בחג וגבאי בתי הכנסת, שיקדישו את ההקפה השלישית בחג ובהקפות שניות.

באגרת ששלח הרב דוד לאו כתב: "אני פונה אל ציבור המתפללים וגבאי בית הכנסת שביום שמחת תורה הבעל"ט, בעת ההקפות, לייחד את ההקפה השלישית למען אחינו שמקומם לא ידוע. ראוי להזכיר בתחילת ההקפה שאנו מתפללים ומקווים לשובם בקרוב של אורון שאול והדר גולדין ושאר הנעדרים בישראל, בכך נבטא הזהות והכרה בצרת הזולת מבחינת "עימו אנוכי". יתן ה' שהחושך שמכסה עינינו יחלוף ועלינו יזרח אור ה'."

בימים אלה לצד המאמצים הממשלתיים להבאתם של הדר ואורון שמסרו את נפשם על קידוש השם לקבר ישראל, נמצאות משפחות גולדין ושאול במסע ציבורי להעלאת המודעות בכלל הציבור הישראלי את הצורך בערבות הדדית והחשיבות בהבאת חללי צה"ל שנפלו בקרב, לקבר ישראל. "משפחת גולדין מדגישה את מצוות הבאת לוחם חלל לקבר ישראל, כראש למצוות חסד של אמת אותה מימש משה רבינו כשהביא את יוסף לקבר בישראל, המצווה אותה הדגיש דויד המלך כשדאג לקבור את שאול בארץ ישראל, המצווה שרק אחרי שעושים אותה ניתן לברך את ברכת ״הטוב והמיטיב״ שבברכת המזון"." אמר שמחה גולדין, אביו של הדר גולדין.