Local חדשות
מטרופולין - אוטובוס בין עירוני (תמונה לשימוש!!!!!)
צילום: יח"צ

לקראת פתיחת שנת הלימודים זוכים הסטודנטים להנחות באוטובוסים

חברת מטרופולין מעניקה לסטודנטים הנחות ברכישת מנויים ועמדת הנפקה ניידת תפעל בקמפוס בית ברל

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית שתחל מיד לאחר החגים, עשרות אלפי סטודנטים יחזרו לקמפוסים, לכיתות הלימוד, ולמדשאות הירוקות. סטודנטים שייבחרו לעשות שימוש בתחבורה הציבורית יזכו להנחות משמעותיות מחברת "מטרופולין", שתפעיל עמדות הנפקה ניידות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ ביניהם בקמפוס בית ברל.

על פי הודעת החברה, "סטודנט הרשום במוסד המוכר ע"י המל"ג ובכפוף להנחיות משרד התחבורה, שרכש מנוי שנתי או סמסטריאלי זכאי להנחה בגובה של 50% בכל קווי השירות, ולהנחה של 50% ברכישת ערך צבור. כך לדוגמא, סטודנט שמטעין את הרב קו ב- 100 יקבל ערך צבור של 200 ₪. מעבר לכך סטודנט שירכוש כרטיס רב קו רגיל יזכה להנחה בגובה 33% מהערך הצבור, כך לדוגמא סטודנט שיטען את הכרטיס ב- 100 ₪ יקבל ערך צבור של 150 ₪ בכרטיס."

חברת "מטרופולין" תפעיל כאמור עמדות הנפקה ניידות במוסדות האקדמאים ברחבי הארץ. עמדת ההנפקה בקמפוס בית ברל תפעל בתאריכים 30/10, 1/11, 2/11 בין השעות: 10:00-15:00. בעמדות הניידות ניתן להנפיק כרטיסי רב קו, להאריך תוקף פרופיל סטודנט, לשנות פרופיל ולרכוש מנוי שנתי או סמסטריאלי. לשם הנפקת כרטיס חדש ו/או עדכון פרופיל ו/או הארכת תוקף הפרופיל יש להציג: אישור לימודים לשנת תשע"ח + תעודת סטודנט לשנת 2017/18 (לתלמידי שנה ב' ומעלה ניתן להציג גם תעודת סטודנט לשנת 2015/16) + ת.ז או רישיון. וכן חידוש השנה- ניתן לחדש את הרב קו גם ברישום אונליין בלינק: https://www.metropoline.com/Pages/contentA.aspx?p=Tickets

למידע נוסף, מסלולים ולוחות הזמנים - יש לפנות למוקד המידע של מטרופולין במספר 5900* או באתר החברה www.metropoline.com