Local פוליטיקה מקומית
שאול דור בכנסת נוב 2017
עו"ד שחר יחזקאל, שאול דור, ח"כ פרץ ושחר מולה
צילום: פרטי

הפוליטיקה של כפר סבא

יו"ר ההסתדרות כפר סבא שאול דור עו"ד שחר יחזקאל והפעיל החברתי שחר מולה השתתפו בדיון בכנסת שעסק בגורל הנעדרים עזה ובנושאים חברתיים, שיזם חה"כ עמיר פרץ

אדוני הנשיא

בשנה החולפת השיקה עיריית כפר סבא את סדרת ההרצאות "אדוני ראש הממשלה" . מי שעומד מאחורי המיזם הוא המשנה לראש העירייה, עו"ד אורן כהן שבשיתוף עם משרד רוה"מ והמועצה הציונית הביא את הסדרה לכפר סבא. כעת לאור ההצלחה, החלה השבוע במרכז גלר סדרת ההמשך – " כבוד הנשיא!", סדרת הרצאות על נשיאי ישראל שהלכו לעולמם. ההרצאה הראשונה של המרצה – פרופ' יוסף גורני סיפרה את סיפורו של הנשיא חיים ויצמן, נשיא המדינה הראשון ובין היתר גם נשיאה הרביעי של ההסתדרות הציונית. "אני שמח על ההיענות הגדולה ומזמין את התושבים ליתר ההרצאות", אומר כהן.

שינוי כיוון בשכונה הירוקה?

בתקופה האחרונה מתלוננים תושבי השכונות הירוקות על עומסי תנועה כבדים בשכונה. השבוע הובא לידיעתנו כי בעקבות פנייתה של תושבת השכונה, שרון אברהמי, אל סגן וממלא מקום ראש העירייה, צביקה צרפתי, ייתכן כי יבוצעו הסדרים חדשים שימנעו נסיעת כלי רכב בצירים בשכונה, בשעות מסוימות. בפנייתה כותבת אברהמי: "לאחרונה חברת waze מאפשרת ללקוחותיה להתחמק מהפקקים בכביש 4 ולעבור דרך השכונה הירוקה ובפרט דרך רחובות פנימיים. עכשיו כל הרחובות סביב מקום מגוריי עמוסים בפקק מטורף ועשרות מכוניות מצפצפות".

צרפתי השיב כי, "על פי ידיעתי נעשתה פנייה לחברת waze, למרות האמור לעיל תעשה פנייה נוספת ל waze ולכל גורם שיש ביכולתו לעזור ולמנוע מעבר לכל מי שנוסע צפונה". בהמשך, עדכן שוב כי קיבל החלטה בנושא: "לאחר בחינת הנושא העליתי לוועדת התנועה לאישור להגביל את התנועה העוברת בשעות השיא אחה"צ באמצעות תמרור ואכיפה, הנושא יידון בוועדת תנועה הקרובה".המועמד מטעם עצמו לראשות העירייה, משה נוח, נצפה בהפגנה שהתקיימה בשכונה הירוקה נגד מפגעי הריחות ממפעל בראון.

שאול דור בכנסת

השבוע נערכה פגישה בכנסת ישראל שיזם ח"כ עמיר פרץ יו"ר שדולת החזרת הנעדרים בשבי החמאס בעזה שדן על גורל הנעדרים בעזה ועל הנושאים החברתיים. בדיון השתתפו יו"ר ההסתדרות כפר סבא שאול דור עו"ד שחר יחזקאל והפעיל החברתי שחר מולה. בדעת החברים להמשיך במאבקם הצודק.

הצלחה נוספת לח"כ השכל

השבוע רשמה לעצמה חברת הכנסת שרן השכל נקודת הצלחה נוספת בעשייתה הציבורית, עת אושרה הצעת שיזמה, שצפויה להקל על הרגולציה הכבדה אשר חלה כיום על הערוצים הייעודים ותאפשר להם חופש רב יותר בפרסום ובמגוון התכנים המשודרים בהם. כך, ערוצים אלו יזכו ליכולת גדולה יותר למלא את תפקידם ולתת קול לקבוצות ולמגזרים שונים בציבור ולשרוד בשוק תחרותי.

zeevshraga1978@gmail.com