Local העיר שלי
פוסטר השלום כפר סבא נוב 2017
תחרות פוסטר השלום בכפר סבא
צילום: ליונס כפר סבא

"לחיות את השלום ולא רק לחלום עליו"

הזוכים בתחרות "פוסטר השלום" בכפר סבא הם שני רבינוביץ מכפר סבא ויסמין גלגולי מטירה. במקומות השני והשלישי הגיעו אפרת איפרגן ואופק מנוביץ מכפר סבא, דנה מנסור ולין אדהם מטירה

מועדון ליונס כפר סבא קיים השבוע את הטקס השנתי לבחירת הזוכים בתחרות הציורים "פוסטר השלום".
טקס זה מתקיים מדי שנה במאות מועדוני "ליונס" ברחבי העולם. ילדים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים מתבקשים לצייר ציור בנושא השלום. הציורים הזוכים בתחרויות הארציות עוברים לתחרות בינלאומית בחסות האו"ם, אשר מפיק בול מיוחד לציור הזוכה.

התחרות בכפר סבא מיוחדת בכך שהיא משלבת תלמידים הן מכפר סבא והן מטירה, ושיתוף הפעולה הזה עומד בבסיס הרעיון של קידום השלום.

בדברי ברכתו, אמר סגן ראש עיריית טירה: "אני גאה בעיריות כפר סבא וטירה המהוות דוגמה ומופת לדו קיום. זהו אינו אירוע חד פעמי אלא אירוע עם המשכיות... אני הפוליטיקאי היחיד באולם זה וחבל. הלוואי שכל הפוליטיקאים ילמדו דו קיום אמיתי מהילדים שלנו...אני גאה לספר כי השנה הגיעו ילדים מכפר סבא לבית הספר לכדורגל בטירה, ללא דעות קדומות.. עלינו לחיות את השלום ולא רק לחלום עליו...".

להקת "יוקללה" היותוה את החלק האמנותי בטקס בקטעי שירה ומוסיקה. להקת "יוקללה" מהווה דוגמה נוספת לדו קיום כאשר היא משלבת בני נוער ערבים ויהודים.

הזוכים בתחרות "פוסטר השלום" הינם שני רבינוביץ מכפר סבא ויסמין גלגולי מטירה. במקומות השני והשלישי הגיעו אפרת איפרגן ואופק מנוביץ מכפר סבא, דנה מנסור ולין אדהם מטירה.

את התחרות סיכמו שתיים מצוות השופטות "לצייר זה כמו להתפלל ולקרב את השלום".