Local פוליטיקה מקומית
עיריית כפר סבא עירייה
התקציב אושר בוועדת הכספים (תמונה להמחשה)
צילום: ארכיון local

כפר סבא: התקציב עבר בוועדת הכספים, שלושה חברי קואליציה נמנעו

לאחר דיון סוער בוועדת הכספים על רקע תלונות חברי הקואליציה למעורבותו לכאורה של ראש העירייה המורחק, בהכנת התקציב השנתי, עבר התקציב בוועדה, כאשר שלושה מחברי הקואליציה אורן כהן, יהודה יוגד ואמיר קולמן נמנעו

לאחר דיון סוער (ראה כתבה נפרדת באתר) אושר אמש (ראשון) בוועדת הכספים התקציב. בעד התקציב הצביעו חברי הוועדה סגן וממלא מקום ראש העירייה, צביקה צרפתי, ד"ר דבי שני, ד"ר אמיר גבע, מתי פז ושמעון פרץ. פרט לאחרון, כולם חברי סיעתו של בן חמו. נגד התקציב הצביעו חברות המועצה פליאה קטנר (מרצ), ענת קלומל ואתי הדנה (תפו"ח). שלושה מחברי הקואליציה אורן כהן, יהודה יוגד ואמיר קולמן, נמנעו בהצבעה.סגן ראש העירייה איתן צנעני אמר עם סיום ההצבעה: "חבריי ואני מסרבים לשמש כחותמת גומי. זו פעם ראשונה שבה ראש העיר מכתיב הצעת תקציב מבלי להתייעץ עם חברי המועצה ולא נותן ביטוי בתקציב לרצונותיהם ודעותיהם. 'נבחרנו למועצה על מנת להשפיע על התנהלות העירייה והתקציב העירוני וכך נפעל. בנסיבות אלו החלטנו מספר חברי קואליציה לקבל החלטה להימנע בהצבעה על התקציב בוועדת הכספים."ננהל מו"מ על הכנסת שינויים טרם הבאת התקציב להצבעה במועצת העיר. ככל שנגיע להסכמות הם יובאו לידיעת חברי המועצה והתקציב יתוקן בהצבעה במועצת העיר. ככל שלא נגיע להסכמות הדבר יבוא לידי ביטוי בהצבעה שלנו על התקציב שיובא לאישור מועצת העיר".לפני הצבעת הוועדה ביקש גם המשנה לראש העירייה, אורן כהן, את רשות הדיבור ואמר שיש לו אמון והערכה לכל הגורמים המקצועיים לרבות מנכ"לית העירייה ומ"מ ראש העירייה, אך השנה נפל דבר והייתה החלטה שרירותית לקבל את התקציב או לדחות אותו, מבלי להיוועץ בסיעות השונות לפני ההגשה. "אמרתי במהלך היום שלא אסכים להתנהלות מסוג זה. אני שמח שזמן קצר לפני הישיבה ניתנה למ"מ ראש העיר ו/או מנכל"ית העירייה לנהל איתנו מו"מ", אמר כהן, "בסיטואציה כזו אני וחבריי הסכמנו להימנע כדי לתת לעניין הזדמנות שהיא מחויבת. אני מבקש להדגיש שיש צורך מהותי לבצע שינויים ואני תקווה שמי שיוסמך לכך יבוא למו"מ בנפש חפצה. לא אסכים לקבל הנחתות ותכתיבים".יו"ר האופוזיציה, עו"ד יובל לוי תקף את חברי הקואליציה: "חבריי למועצה זה ביזיון. הצהרתם שתתנגדו לתקציב כל עוד בן חמו מנהל את העירייה. יכולתם לעצור את אישור התקציב. המנעותכם בהצבעה , במקום הצבעה 'נגד', שיחקה לידי בן חמו. יכולתם להתנגד לשלטון בן חמו, אבל בחרתם להתחמק מאחריות ומהחלטה. 'מול החולשה שלכם בן חמו ימשיך לנהל את העיר עוד שנה. אתם מקור לאכזבה ומבוכה ציבורית".