Local חדשות
יהודה בן חמו מאי 2015
יהודה בן חמו, ההרחקה תוארך
צילום: דוברות

הוסכם: הרחקתו של ראש עיריית כפר סבא תוארך עד 1 בפברואר 2018

נוכח דחיית השימוע, הצדדים הסכימו על הארכת הרחקתו של יהודה בן חמו, החשוד בשחיתות, עד 1 בפברואר. במקביל, בית המשפט התיר לבן חמו לטוס לשבוע לחו"ל

שבועיים לאחר שנודע על דחיית מועד השימוע של ראש עיריית כפר סבא יהודה בן חמו, בטרם יוחלט באופן סופי על הגשת כתב אישום, לסוף חודש ינואר,"לוקאל" מפרסם כי הצדדים הסכימו, כצפוי, כי הרחקתו של בן חמו ממשרדי העירייה תוארך עד 1 בפברואר 2018.

כזכור, ב–8 באוגוסט השנה הודיעה הפרקליטות כי בכוונתה להגיש, בכפוף לשימוע, כתב אישום נגד בן חמו בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור ועבירות לחוק התכנון והבנייה. בהמתנה לשימוע, הרחקתו של בן חמו אמורה הייתה לפוג ב-10 בדצמבר.

אולם, נוכח דחיית השימוע, הגיעו החוקרים להסכמה עם סנגוריו של בן חמו, עורכי הדין בעז בן צור ודקלה סירקיס, כי התנאים המגבילים בהם מצוי ראש העירייה, ובכלל זה הרחקתו מהעירייה, יוארכו עד 1 בפברואר. כפי שנקבע בהחלטות קודמות, בן חמו יהיה רשאי ליצור קשר עם מנהלי אגפים (למעט אגף הנדסה, רווחה וגזברות) לצורכי עבודה ולעמוד בקשר עם אותם גורמים.

עוד נודע כי הצדדים הסכימו כי גם צו עיכוב יציאה מן הארץ יוארך עד 1 בפברואר. אולם, בהסכמת הצדדים, בית המשפט התיר לבן חמו לצאת את גבולות המדינה החל מה-6 בדצמבר ועד 12 בדצמבר, וזאת לטובת נסיעה למדינה באירופה עם בני משפחתו. על פי התנאים עליהם הוסכם, מתוך כמיליון שקלים שנתפסו כפי שדווח בעבר עם תחילת החקירה, 100 אלף שקל ישמשו להבטחת חזרתו ארצה. הסכום ישמש כערבות בעת יציאתו לחו"ל והוא יחולט במידה ובן חמו לא יחזור לארץ. יש לציין כי זו יציאתו השנייה של בן חמו לחו"ל מאז פרוץ החקירה הגלויה ב-13 בפברואר השנה.