Local פוליטיקה מקומית
פליאה קטנר בפורמט חדש
פליאה קטנר, להדיח את ראש העירייה
צילום: יח"צ

הנהלת עיריית כפר סבא לא מאפשרת העלאת הצעה לסדר במועצת העיר להדחתו של ראש העירייה

בהנהלת העירייה הבהירו בנחרצות כי הצעתם של חברי המועצה עילאי הרסגור-הנדין ופליאה קטנר אינה עומדת בתנאי החוק ואף צרפו את עמדתו של היועץ המשפטי לעירייה: "אני סבור כי אין לכלול את ההצעה לסדר דנן בסדר יומה של ישיבת המועצה מן המניין"

בשבוע שעבר הגישו חברי סיעת מרצ במועצת העיר כפר סבא, עילאי הרסגור-הנדין ופליאה קטנר, הצעה לסדר הקוראת להדחתו של ראש העירייה המורחק, יהודה בן חמו, העומד בפני שימוע טרם הגשת כתב אישום בעניינו. "מזה קרוב לשנה שעיריית כפר סבא נושאת עמה את המעשים המיוחסים לראש העירייה, יהודה בן חמו. העיר אינה מתפקדת תחת הנהגה ברורה. מ"מ ראש העירייה מצהיר שוב ושוב שהוא רק זמני והוא מחכה לראש העירייה שיחזור", כתבו השניים בהצעתם, "עובדי העירייה, שחלקם נחקרו בפרשות הקשורות ליהודה בן חמו, נמצאים במצב קשה. הם אינם יודעים מה יקרה בעתיד, חלקם פוחדים ואחרים מתפקדים בלחץ שאינו מטיב איתם ועם תושבי כפר סבא. לאחרונה התבשרנו על כך שיהודה בן חמו חזר לתפקוד חלקי והוא נותן הוראות לעובדי עירייה. השימוע המיועד לקראת הגשת כתב האישום נדחה שוב ושוב, וכך מתארכת תקופת אי הוודאות בעירייה. מצב זה, בו החשוד בפלילים חוזר למקום בו נעשו המעשים שיוחסו לו, אינו ראוי ציבורית ומוסרית. הגיע הזמן להסיר את העננה השוררת מעל כפר סבא.

"...סעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 מאפשר לעשות זאת ברוב של שלושה רבעים מחברי המועצה. איננו רואים מנוס במצב שנוצר מהפעלת הסעיף", כתבו השניים שביקשו לקבל החלטה ולפיה, "מועצת העיר דורשת מראש העירייה או ממלא מקומו, לפי סמכויותיהם הנוכחיות, לכנס ישיבה מיוחדת תוך 14 יום, בה תערך הצבעה על העברת ראש העירייה מכהונתו לפי סעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975."

הצעתם של חברי סיעת מרצ הצליחה לעורר את זעמם של חלק מחברי הקואליציה, שהסבירו כי מדובר בהצעה שאינה עומדת במבחן החוק.

"למיטב ידיעתי והבנתי, במידה וחבר מועצה מבקש להציע להפסיק את כהונתו של ראש עיר נבחר, ולדעתו ישנן נסיבות שמצדיקות זאת, עליו לגייס מראש חתימות של רוב חברי מועצת העיר, על מנת לכנס ישיבה מיוחדת שתדון בכובד ראש בנושא, הדרך של הגשת הצעה לסדר אינה הדרך החוקית לקדם את הנושא", אמר חבר המועצה ד"ר אמיר גבע ("מעוף"), "אני סבור שההצעה לסדר הזו היא פופוליסטית וזולה וזאת מכיוון שברור למגישי ההצעה שאין כל סיכוי שהיא תתקבל וכל שברצונו להשיג הוא קיומו של פולמוס והמולה ציבורית. לדעתי האישית, אין הצדקה לפיטוריו של ראש עיר שנבחר כחוק, שפועל על פי ההגבלות שהוטלו עליו בהחלטות בית המשפט ובעודו מורחק, אך לא מושעה, וזאת אף בטרם התבררו סופית כל הטענות נגדו, לא התקיים כל שימוע ולא הוגש כתב אישום. אני מתנגד למשפטי שדה. אנחנו אזרחיה של מדינה שבה חזקת החפות מעוגנת היטב בחוקיה. אני גם מתנגד להפגנות שמתקיימות ליד ביתו וקוראות לו להתפטר. הרדיפה הזו, אחר אדם שהקדיש את רוב שנותיו לעשייה העירונית ושהוביל וקידם את העיר ללא ליאות למען תושביה – פסולה בעיני. אני קורא לחברי במועצת העיר ולכלל תושבי העיר, להתאזר בסבלנות. לצערנו, טחנות הצדק – טוחנות לאט. ועד שהתהליך המשפטי, שיש בו עינוי לא פשוט עבור אדם שמופל מאיגרא רמא, עוד בטרם הואשם בכלל, זכותו ואף חובתו של ראש העיר להמשיך ולפעול למען העיר ותושביה כפי שפעל בעבר".

ד"ר דבי שני ("מעוף") התייחס גם היא להצעה: "ידידי עילאי ממהר להכפיש ולשפוט ומגלה חוסר סבלנות בנושא כל כך מורכב שבו גם גורמי האכיפה והחוק טרם הספיקו להשלים את עבודתם. יהודה בן חמו עדיין בתפקיד ראש העיר לפי החוק וכל עוד לא יסתיים ההליך המשפטי הוא יישאר בתפקידו וימשיך לעשות למען העיר כפי שתמיד עשה. כפי שיהודה תמיד עזר לאנשים במצוקתם וגילה אמפתיה והבנה למצבם, כך צריך בשעה קשה זו לנהוג כלפיו באהדה, בסבלנות ובהבנה".

עמירם מילר ("עבודה"): "מועצת העיר אינה גוף שיפוטי ואף אינה אובייקטיבית במידה הראויה, כולל אתה עצמך, על מנת לדון בבקשתך. מן הראוי שבית המשפט יאמר את דברו, ואין לנו אלה להתלות באילנות גבוהות כמו ראש הממשלה המנוח מנחם בגין, שאמר בשנת 1970 'יש שופטים בירושלים', וכן התעקשותו של בן גוריון על ועדת חקירה משפטית ולא פוליטית בפרשת לבון. הבה נמתין לפסיקה, לא נתלהם ולא נחפז להיות "בית משפט שדה" בטרם עת".

בהנהלת העירייה הציגו את חוות דעתו של עו"ד אלון בן זקן, היועמ"ש לעירייה ולפיה: "אני סבור כי הצעה לסדר זו, הנושאת כותרת 'קריאה להתפטרותו של יהודה בן חמו', הינה לא יותר מאשר ניסיון פסול לעקוף את ההסדר הייחודי הקבוע בסעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות, כפי שנקבע בפסק הדין בעניינו של ראש העיר אשקלון, נשוא עת"מ 7217-01-17 בבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע. יתרה מזו, הצעת ההחלטה המובאת במסגרת ההצעה לסדר, גם אם הייתה מתקבלת פה אחד על ידי חברי המועצה, איננה מצויה כלל בתחום סמכותה של מועצת העיר, הואיל ואין בכוחה של החלטה כאמור לכפות על ראש העיר להגיש התפטרותו ולמעשה, אין המדובר בהצעת החלטה אופרטיבית. על כן אני סבור כי אין לכלול את ההצעה לסדר דנן בסדר יומה של ישיבת המועצה מן המניין".

"כמה תרגילים ינסו לעשות כדי למנוע ממני להעלות מחר את נושא פיטוריו של יהודה בן חמו?," אמר הרסגור הנדין, "הקשקושים שטוענים מקורביו בגיבוי היועץ המשפטי של בן חמו לא מתייחסים לעצם העלאת הנושא בישיבה, אלא לפרוצדורה אחרת שתבוא בעקבות הישיבה, שבשבילה אכן צריך רוב של חברי המועצה. הניסיון למנוע את הדיון על הדחת האיש שמבזה את כפר סבא הוא מעשה אנטי דמוקרטי של עירייה שראשיה שכחו כבר מזמן שהם כאן כדי לשרת את התושבים ולא את הקבלנים. אבל בואו נשים את הקלפים על השולחן. איפה חברי הקואליציה שמתגייסים להגן על החשוד בשחיתות בשתיקתם או בתמיכה ממשית בו? האם הם אינם נבחרי ציבור? יזמתי את הדיון בהדחת ראש העירייה כדי לגרום להם לנקוט עמדה, והשתקת הדיון מאפשרת להם לחמוק מכם, תושבי העיר שבחרו בהם".zeevshraga1978@gmail.com