Local העיר שלי
הצפות בכפס 28.10.15
הצפות בכפר סבא באוקטובר 2015
צילום: מרק בועז

עיריית כפר סבא נערכת לסופ"ש חורפי במיוחד

בסוף השבוע הקרוב צפויה ברחבי הארץ מזג אוויר סוער במיוחד. מוקד השירות העירוני 106 יתוגבר, ויפעל 24 שעות

עיריית כפר סבא נערכת למזג האוויר הסוער בסוף השבוע, שיכלול סופות, רוחות חזקות וגשם ברחבי הארץ. אנו קוראים לציבור תושבי העיר להיערך לרוחות חזקות, לאבטח במרפסות ציוד שעלול לעוף ולשים לב במידה ועל הגגות ישנה פסולת או חפצים העלולים לגרום לנזקים. מומלץ לחזק גדרות רופפות ולהשתדל שלא להוציא אל מחוץ לחצרות גזם וענפי עצים. כמו כן, מבקשים להיערך עם סוללות ופנסים למקרה של הפסקות חשמל. חשוב לציין כי מוקד השירות העירוני 106 יתגבר את פעילותו וייתן מענה לפניות תושבים 24 שעות ביממה לאורך כל סוף השבוע.

אגף חירום וביטחון הכין את מערך הביטחון והבטיחות לחורף: רענן את נהליו ועדכן אותם, הגדרת משימות ושיתופי הפעולה הנדרשים, הופקו לקחים מאירועי העבר והודרכו המתנדבים בשעות החירום. יחידות האגף ובכללן קציני הביטחון, השיטור העירוני וסיירת הביטחון יפעלו למתן מענה מהיר לאירועים בשטח.

אגף קהילה, רווחה ונוער, נערך מבעוד מועד למזגי אוויר סוערים וביצע בדיקת מלאי לאמצעי סיוע כשמיכות, בגדים, ומזון. חשוב לציין כי כלל אגפי העירייה פועלים בימים אלה, בתחום טיפולם, ביסודיות על מנת להיערך למזג האוויר.

בעירייה מציינים כי, השנה נערכו מבעוד מועד לעונת החורף וזאת לאור לקחי השנים הקודמות, ומשקיעה משאבים רבים בהכנת המערכות העירוניות. ההיערכות לחורף מתבצעת במספר תחומים, ביניהן: גיזום, תחזוקת מבנים, תשתיות, ניקוז, מתנדבים, חינוך, ביטחון, רווחה ועוד. במסגרת זו, האגף לאיכות הסביבה ביצע סקרי בטיחות לעצים ברחבי העיר ובמוסדות החינוך, והתבצעו פעולות גיזום ברחבי העיר, וטיפול מניעתי במזיקי עצים. מחלקת הרכב עסקה בהכנת הכלים מכניים, הגנרטורים, הטרקטורים וציוד החילוץ לפתיחת צירי תנועה, ונבדק כלל ציוד החורף.

עוד נמסר כי, "גם השנה השקיעה העירייה באמצעות אגף ההנדסה והחברה הכלכלית כ- 13 מיליון שקל וזאת בהמשך לתכנית עבודה הרב שנתית בנושא הניקוז בהובלת אגף ההנדסה. במסגרת תכנית זו הושקעו עד כה כ- 30 מיליון שקל בתשתיות הניקוז, ושודרגו מערכות ניקוז באזורים שונים בעיר".

מחלקת מאור רחובות ורמזורים ביצעה פעולות לחיזוק זרועות הרמזורים בצמתים, והתקנת מערכות אל פסק בצמתים מרכזיים בעיר כחלק מתכנית רב שנתית. במסגרת שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך טופלו המבנים על פי הנמצא בהם, בין היתר: הוחלפו קווי ביוב או ניקוז, שופצו גגות רעפים, נאטמו גגות מבנים ועוד.

בכל מקרה של מפגע או בעיה יש לפנות למוקד השירות העירוני 106 מכל טלפון או באמצעות הודעת SMS ובפייסבוק העירוני.