Local חדשות
טבע
טבע, הישגים לעובדים בכפר סבא (תמונה להמחשה)
צילום: פרטי

הישגים לעובדי חברת טבע בכפר סבא

העובדים עודכנו על ידי הוועד כי הצליחו לשמור על זכויותיהם הסוציאליות הקשורות לרווחה בתנאי העסקתם

השבוע עודכנו עובדי חברת טבע בכפר סבא, על ידי יו"ר ועד העובדים אלרין קוזליק, כי הוועד הגיע להישגים הקשורים לתנאי העסקתם בחברה. במכתב שהופץ לעובדים לאחר פגישת הוועד וההנהלה נכתב כי, "במסגרת הישיבה, שהתקיימה באווירה טובה וחיובית, הצגנו בפני ההנהלה את התחושות הקשות והאווירה שאנו חשים בתקופה זו ואת עמדתנו הנחרצת בנושא רצונם לבטל את סל הרווחה שהינו חלק בלתי נפרד מתנאי העסקתנו. אנו שמחים לעדכן כי לאחר דיאלוג אמיתי וחשוב לטובת עתיד החברה ולטובת עובדי טבע בישראל, הצלחנו להגיע להבנות והחזרנו את רוב מרכיבי סל הרווחה שהם מבחינתנו חלק בלתי נפרד בתנאי ההעסקה שלנו".

"חשוב לנו לציין שההבנות והדיון שהתקיים הינו דיון בנושא הרווחה בלבד", אמר קוזליק, "אנו כמובן עדיין שומרים על זכותנו בנושא הבונוס השנתי לו אנו זכאים מכוח ההסכמים עקב עמידתנו ביעדים העסקיים של אתר כפר סבא ואנו זכאים לו בזכות ולא בחסד. אנו כעת בוחנים את צעדנו בנושא הבונוס ונעדכן בהתאם. יחד עם זאת, חשוב לנו לפנות לכל אחת ואחד מכם ברמה האישית ולבקש את הירתמותכם בתקופה לא פשוטה זו על מנת להמשיך ולעמוד ביעדים אותם הציבה בפנינו ההנהלה ועל מנת לשמור על אתר כפר-סבא ועל עתידנו המשותף. ועד העובדים זמין עבורכם לכל שאלה ומזמין אתכם לפנות אלינו בכל בעיה ועניין על מנת למנוע יצירת שמועות מיותרות שרק פוגעות וגורמות לאווירה עכורה ומיותרת."

zeevshraga1978@gmail.com