Local פוליטיקה מקומית
יובל לוי פברואר  2018
עו"ד יובל לוי, מה הסטטוס?
צילום: פרטי

מדוע מתעכבים פרויקטים פינוי בינוי בתקומה וכיסופים?

חברי סיעת תפו"ח במועצת העיר כפר סבא מבקשים לקבל את סטטוס התקדמות התוכניות המדוברות

אתמול (לאחר כתיבת שורות אלו) התקיימה ישיבת מועצת העיר פר סבא, בה ביקשו חברי המועצה עו"ד יול לוי, ד"ר ענת קלומל צוויג ואתי הדנה ("תפוח") לברר מה עלה בגורלן של תוכניות הפינוי בינוי המדוברות בשכונת כיסופים ושכונת תקומה, במסגרת פרויקט "התחדשות עירונית" בכפר סבא.

"פרויקט פינוי בינוי בתקומה יצא לפרסום מחדש. לכאורה התכנון לא תקין. פרויקט פינוי בינוי בכיסופים מתעכב", כתבו השלושה בשאילתה וביקשו לדעת "מה הסטטוס התכנוני הנוכחי בפרויקט "תקומה"? מה נדרש כדי שיצא לדרך? ובאיזה שלב הפרויקט נמצא? כמו כן, מה הסטטוס הנוכחי בפרויקט "כיסופים"? מה נדרש כדי שיצא לדרך? ובאיזה שלב הפרויקט נמצא? ".

עוד ביקשו לדעת בהקשר לפרויקט "כיסופים", מה עלה בגורל הבקשה למידע, האם התקבלו הצעות ובאיזה שלב נמצא הפרויקט? ומדוע יצא הפרסום להתנגדויות מחדש?"

מהעירייה נמסר בתגובה כי, "עיריית כפר סבא, המחויבת לקידום הליכי התחדשות עירונית, תמשיך לפעול לקידום הפרויקטים המשמעותיים לעיר. תכנית תקומה אושרה בוועדה המחוזית, ובימים אלה בוחן הצוות המקצועי את החומרים שהוגשו בנושא, לכשיאושרו, תובא התכנית לאישור הועדה המקומית. בהתייחס לתכנית כיסופים הסתיימה תקופת ההתנגדויות לתכנית במסגרת הוועדה המקומית, וכעת יש לקיים דיון באימוץ הליכים לקראת העברת התכנית לוועדה המחוזית."

zeevshraga1978@gmail.com