Local חדשות
בית ספר רמז כפר סבא
בית הספר רמז. ההורים דורשים לבדוק את הנוהלים
צילום: אלן שיבר

כפר סבא: תלמידות נתקלו בחסר בית שישן במהלך הלילה בכיתה

תלמידות כיתה ג' בבית ספר רמז שהגיעו בבוקר לבית הספר בתקלו בחסר בית שישן בכיתה. בעירייה אומרים כי, "הנושא מוכר ומטופל על ידי אגף חירום וביטחון בעירייה והשיטור העירוני"

ביום רביעי שעבר התחוללה סערה בקרב הורי בית הספר רמז בכפר סבא, עת נודע להם כי במהלך הלילה שהה באחת מכיתות ג' חסר בית שישן במקום ואילו שתי תלמידות הכיתה הן שנתקלו בו ראשונות בבוקרו של יום. ההורים מספרים כי חסר הבית המבוהל עזב את המקום מיד ובהמשך עוכב על ידי המשטרה, אולם לא ברור להם מיהו וכיצד הצליח להיכנס לכיתה ולשהות בה במהלך הלילה, למרות שהכיתות אמורות להינעל מדי יום על ידי אב הבית ולהיפתח בבוקרו של יום המחרת.

עוד מציינים ההורים כי שערי בית הספר פתוחים לרווחת הציבור עד השעה 23:00 בכל לילה ולא ברור להם כיצד מתבצע נוהל נעילת הכיתות ושערי בית הספר בלילות. בהנהלת בית הספר רמז ביקשו להרגיע את הרוחות ועוד באותו היום העבירו הודעה לכלל ההורים, בה נכתב כי, "הבוקר נמצא אדם ישן באחת מכיתות ג'. העניין טופל מול מחלקת הביטחון של הרשות ומשטרת ישראל, שמטפלים במקרה ונוקטים באמצעים כדי שהתופעה לא תישנה".

ההורים מבחינתם, פחות רגועים מהמקרה. "הילדים מספרים כי ברחבי בית הספר מוצאים באופן קבוע בדלי סיגריות וסימנים לפעילות לילית של בני נוער ואחרים, מחוץ לשעות הלימודים. נקודה נוספת שאינה ברורה היא כיצד התלמידות הן שנפגשו ראשונות עם חסר הבית, בעוד הכיתות ננעלות ונפתחות מדי יום על ידי אב הבית? סיפרו שהוא נכנס מהחלון הצר בכיתה והדלת הייתה נעולה, אז איך התלמידות הן שפתחו את דלת הכיתה??" היא אומרת, "אנחנו מרגישים חוסר ביטחון כיוון שאירוע כזה יכול היה להיגמר מאוד רע", אומרת אחת האימהות,

אחד האבות בבית הספר מספר כי בכיתת בנו נערכה שיחת הבהרה לתלמידים, בה הסבירו את אופי האירוע: "לא עשו מזה סיפור גדול אבל העבירו לילדים הסברים כי מדובר בחסר בית שלא מצא מקום לישון וחשש להתקרר בלילה. הסבירו ממש שהוא פתח את החלון ונכנס לכיתה בלית ברירה, כדי להוריד את החשש בקרב התלמידים. כהורה באופן אישי אני פחות מפחד כיוון שהילדה שלי מגיעה ממש בסמוך לתחילת יום הלימודים אבל אני יכול להבין הורים שחוששים כיצד מתבצעת הסריקה מדי בוקר."

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "עם היוודע המקרה הגיעו לבית הספר קצין ביטחון מוסדות החינוך, השיטור העירוני והסיור העירוני שערכו סריקות באזור. בהמשך, רועננו נהלי נעילת הכיתות ומבנה בית הספר, ובקרוב יותקנו אמצעי מיגון נוספים."

zeevshraga1978@gmail.com