Local פוליטיקה מקומית
יוסי סדבון מסיבת עיתונאים
יוסי סדבון, גיבש את מטה הבחירות
צילום: אלן שיבר

יוסי סדבון גיבש את מטה הבחירות שלו

בראש מטהו של סדבון, שהכריז על התמודדות רלאשות עיריית כפר סבא, יעמוד אביב וסרמן. לשעבר סגן ראש עיריית לוד, עורך דין ויזם חברתי

מטה הבחירות של המועמד לראשות עיריית כפר סבא יוסי סדבון התגבש לכדי בעלי תפקידים רשמיים.

בראש מטה הבחירות של סדבון יעמוד אביב וסרמן. לשעבר סגן ראש עיריית לוד, עורך דין ויזם חברתי, שהקים את הקרן לפיתוח לוד ושימש כמנכ"ל הקרן במשך ארבע שנים וחצי. היה בין מייסדי המכללה החברתית-כלכלית ועמד בראשה כיו"ר הוועד המנהל במשך שלוש שנים.

על הצד הפיננסי הופקד רואה החשבון יוסי מועלם ממשרד מועלם ומועלם רואי חשבון והיועץ המשפטי של מטה הבחירות הוא עו"ד גדיאל בלושטיין, שותף במשרד עמר-רייטר-ז'אן-שוכטוביץ' ושות', משרד המתמחה בדין הציבורי ובליווי מועמדים בתהליכי בחירות בערים שונות.

ממי פאר, מ"פאר לוין תקשורת" יהיה האסטרטג והקמפיינר הראשי של סדבון. המשרד ילווה את סדבון ברמה התקשורתית ויהיה מופקד על מימוש ויישום אסטרטגיית הבחירות.

"כפר סבא בראשותי תהיה עיר אחרת - צומחת, שרותית, יעילה, חדשנית ונקיה. העיר תנוהל ביושר ובשקיפות", אמר סדבון, "משך עשרות שנים דאגתי בכל תפקידיי למנות את האנשים הטובים ביותר לכל משרה ולכל תפקיד, כך אני נוהג גם עתה וכך אנהג גם כראש העיר".