Local העיר שלי
צאלה וקסמן דצמבר 2017
צאלה וקסמן גונן, זכות להיות שותפים לתוכנית
צילום: רמי זרנגר

בכפר סבא מקשיבים לאזרחים הוותיקים

עיריית כפר סבא מזמינה את האזרחים הוותיקים של העיר להשפיע על תוכנית האב העירונית לאזרחים ותיקים ולהגיע לכנס בנושא שיתקיים ב-13 בפברואר בבית התרבות ע"ש רייזל

עיריית כפר סבא מזמינה את התושבים הוותיקים בעיר לכנס שיתוף ציבור בנושא איכות החיים לאזרחים הוותיקים. מדובר ביוזמה אותה מוביל אגף קהילה, רווחה ונוער בשיתוף עם אגף שירות והסברה ויועצת העירייה לנושא אזרחים ותיקים.

במסגרת כנס שיתוף הציבור ידונו בין השאר בנושאים כגון: בריאות וקידום אורח חיים בריא, כלכלה ותעסוקה, מרחב ציבורי פיזי, קהילה, חברה ופנאי ועוד. הדיון הפתוח בכנס יתקיים סביב שולחנות עגולים ובהמשך תגובש תוכנית אב עירונית לאזרחים ותיקים, שתשפיע על חיי התושבים במגוון רחב של תחומי חיים במרחב העירוני.

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בכפר סבא מונה 22,000 איש ואישה ושיעורם בקרב תושבי העיר גבוה בהרבה מהממוצע הארצי.

מעיריית כפר סבא מציינים כי העירייה "השכילה להבין כי צריך להיערך בצורה מתוכננת לגידול המרשים במספר התושבים המבוגרים ולשם כך נבנית תוכנית אב שבוחנת את הצרכים העתידיים ומגישה תכניות פעולה בהתאם. השאיפה היא להפוך את כפר סבא לעיר ידידותית גיל ולאפשר לתושבים לקחת חלק בהחלטות שתתקבלנה."

צאלה וקסמן גונן סמנכ"לית השירות: "שיתוף הציבור לאזרחים הוותיקים נועד למפות את הצרכים של האזרחים הוותיקים בעיר ולייצר עבורם תוכנית ממוקדת במגוון רחב של תחומי עניין. אני שמחה שניתנה לנו הזכות להיות שותפים ביצירת תוכנית אב כוללנית שכזאת שעתידה להשפיע על פלח גדול של אוכלוסיית העיר".

רוזי נוימן, מ"מ מנהלת אגף קהילה, רווחה ונוער, "אני שמחה שבעיריית כפר סבא אנו מובילים מהלך לכתיבת תוכנית אב רחבה שתיתן מענים לטווח הקצר ולטווח הארוך לאזרחים ותיקים, אוכלוסייה ההולכת וגדלה בעיר . מדובר על אוכלוסייה שרוצה ויודעת לצרוך שירותים ומתפקידינו לייצר עבורם מענים מספקים ואיכותיים. באמצעות כנס שיתוף ציבור אנו משלבים בחשיבה את התושבים, שהם בעצם הלקוחות שלנו ויחד נגבש המלצות שישמשו אותנו לגיבוש תכנית שתיתן מענה למגוון הצרכים שיעלו".

אילנה שרייבמן יועצת העירייה לנושא אזרחים ותיקים, "אני מברכת את עיריית כפר סבא שמאפשרת לאזרחים ותיקים לקחת חלק פעיל במרקם החיים החברתי והכלכלי בעיר ורואה בהם משאב חשוב לצמיחה של העיר ותושביה".

הכנס יתקיים ביום שלישי 13.2.18 בשעה 16:00 אחר הצהרים בבית התרבות ע"ש רייזל ברחוב גאולה 12 בכפר סבא. פרטים והרשמה במרכז השירות- בטלפון 09-7640881 בימים א'-ה ' בין השעות 9:00-12:00, 16:00-19:00 ובמייל merkazs@ksaba.co.il