Local העיר שלי
תמרור חניה רוטשילד 64
שלט מטעה בסמוך לחניה פרטית
צילום: פרטי

הקרב על החניה

תושבים המחזיקים בחניה פרטית מתמודדים עם נהגים שמסרבים להזיז את רכבם נוכח שלט שהציבה עיריית כפר סבא ומתיר את החניה. מיקומו של השלט מונע מהמשטרה להתערב ובעירייה לא נראה שמתכוונים להתערב בסוגיה

דיירים המתגוררים בבניין המגורים ברחוב רוטשילד 64 בכפר סבא, מחזיקים בבעלות על כ-6 חניות פרטיות ברחוב גיבורי ישראל הסמוך לבניין. מקומות החניה רשומים בטאבו של הבניין אולם לפני כשלושה שבועות הופתעה אחת הדיירות כי רכב זר מחנה בחניה הפרטית שלה ונהגו מסרב להזיזו, גם לאחר הגעת המשטרה למקום.

סמוך לחניות הפרטיות הציבה העירייה שלט המבטל את שלט איסור החניה המקדים לו ועל כן על פי כל חוקי התנועה, מותר להחנות במקום. כך גם טען אחד השוטרים שהגיע למקום וכאמור, סירב לפנות את הרכב שחדר לשטח פרטי. הדיירים מצדם התקינו שלטים קטנים אל מול כל חניה, בה נרשם במפורש כי מדובר בחניה פרטית, אולם נהגים המגיעים למקום מתעלמים מהשלטים ועומדים על כך כי החניה מותרת לציבור בגלל השלט המבלבל.

אחד הדיירים בבניין פנה בדחיפות לעירייה ואף ערך סיור במקום עם נציג מחלקת פיקוח החניה ולדבריו, האחרון לא הצליח להסביר מה מהותו של השלט ולמה הוצב שם מלכתחילה, כשהוא מציין כי אכן מדובר בחניות פרטיות של הדיירים עצמם. "במשטרה סרבו לרשום דו"ח לנהג ובעירייה טענו שהשלט חייב להיות מוצב במקום", אומר אחד מבעלי הדירות, עודד נחמני, "הנהגים מסרבים לקבל את ההסבר שהחניה רשומה בטאבו והמשטרה טוענת שאין להם מה לעשות. נציג העירייה טוען כי השלט חוקי, החניה מותרת אבל רק לדיירי הבניין, אולם העירייה לא יכולה להציב שלט נוסף שמסביר זאת".

אתם לא יכולים לסגור את החניות ולמנוע כניסה של זרים?

"עשינו זאת, אבל מגיעים נהגים ושוברים את המחסומים. לא נותרה לנו ברירה אלא להזמין מחסום מכוער ביותר, עם מנעול מאסיבי ומכוער גם הוא, למרות שנמנענו מזה אבל נראה שאין ברירה".

במשטרה מסרו כי הנושא מצוי באחריותה של העירייה, על כן ביקשנו את התייחסות העירייה לדברים, כמו גם מדוע מוצב התמרור במקום מלכתחילה? מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה כי, "מדובר בחניות פרטיות של דיירי הבניין. התמרור שהוצב במקום מורה על סיום איסור החניה של קטע הדרך הסמוך ואינו מתייחס לחניות הפרטיות".

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה כי, "מדובר בחניות פרטיות של דיירי הבניין. התמרור שהוצב במקום מורה על סיום איסור החנייה של קטע הדרך הסמוך ואינו מתייחס לחניות הפרטיות".

zeevshraga1978@gmail.com