Local חדשות
בית משפט חדש לשימוש (פרופורציות נכונות)
עתירה לביטול המכרז (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

עתירה: לבטל את המכרז לרישות כפר סבא במצלמות אבטחה

חברת "סלקום" הגישה עתירה נגד עיריית כפר סבא ונגד החברה הזוכה במכרז לרישות מרחבי העיר הציבוריים במצלמות אבטחה בדרישה לבטל את המכרז בטענה כי התעריפים שהציגה החברה הזוכה אינם סבירים. החברה הזוכה: "חברת סלקום לא הבינה את המכרז"

לאחרונה אישרה עיריית כפר סבא את זכייתה של חברת "טופ סקיי ליין" במכרז לרישות מרחבי העיר הציבוריים במצלמות אבטחה. בין השאר יותקנו מצלמות בנקודות מרכזיות בעיר כמו רחבת היכל התרבות ומרכז ספיר, המגרשים הסינתטיים ורחבת המרכז המסחרי בספורטק, מתחם חצר השוק, בית העלמין מנוחה נכונה, בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס, בית הספר בר לב, גן אלתרמן, גן חורשת התשעה, ציר הגישה מהוד השרון על כביש תל אביב יפו ופארק כפר סבא.

לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה בשבוע שעבר עתירה נגד העירייה והחברה הזוכה במכרז, על ידי חברת סלקום ובאי כוחה, עורכי הדין אורן רוט, אתי אלבז ויגאל ארנון, בדרישה לביטולו של המכרז. בעתירה נטען כי החברה הזוכה הציגה תעריפים גבוהים מדי או נמוכים מדי בעבור מפרטי המכרז, מתוך חשיבה לרווח עתידי.

"עיון בהצעת הזוכה מעלה כי אין וגם לא יכול להיות ספק לגבי העמסת מחירים בוטה בהצעת סקיי ליין, המערבת בין מחירים זולים באופן בלתי סביר לבין מחירים יקרים באופן בלתי סביר. זאת, באופן שאין לו שום הסבר לבד מציפייה למימוש הפרויקט באופן שונה לחלוטין מכפי שמתבטא בכתב הכמויות, בשל תכנוני הרווח של הזוכה" ,לשון העתירה, בה נמתחת ביקורת גם על אופן התנהלותה של וועדת המכרזים העירונית, בבואה לאשר את החברה הזוכה.

מחברת 'טופ סקיי ליין' נמסר בתגובה כי, "החברה דוחה את טענות חברת סלקום על הסף. חברת סלקום, שלא עומדת בתנאי הסף של המכרז, וחסרת ניסיון בתחום העיר הבטוחה, מנסה בכל דרך לזכות במכרז. חברת סלקום בחוסר ניסיונה הגישה 33 פריטים במכרז שלא ענו על המפרטים, ובכך הוכיחה שהיא לא הבינה את המכרז וכי אין היא יכולה להשוות את הצעת המחיר שלה להצעת חברת טופ סקיי ליין".
עוד ציינו כי "חברת סלקום הגישה בקשה לצו מניעה מיידי, בקשה שלא אושרה ע״י בית המשפט. חברת טופ סקיי ליין ממשיכה כרגיל בביצוע הפרויקט".

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "מדובר במכרז שהתנהל כחוק ועל כן יש לדחות על הסף את העתירה. עיריית כפר סבא תעלה את טענותיה במלואן בפני בית המשפט".


zeevshraga1978@gmail.com