Local העיר שלי
מודעה יום פתוח בית ברל
צילום: דוברות

ב-14 במרס: יום פתוח במכללת בית ברל

ביום הפתוח ניתן יהיה להירשם לתוכניות הלימודים של הפקולטה לחינוך, של הפקולטה לחברה ולתרבות ולתוכניות הלימודים של המדרשה – פקולטה לאמנויות וכן לתוכנית לניתוח התנהגות (בהנחיית פרופ' רולידר) ולתוכנית החדשה במגמה להגנת הסייבר

המכללה האקדמית בית ברל תקיים יום פתוח ביום רביעי, 14.3.18 בשעה 15:00.

ביום הפתוח ניתן יהיה להירשם לתוכניות הלימודים של הפקולטה לחינוך, של הפקולטה לחברה ולתרבות ולתוכניות הלימודים של המדרשה – פקולטה לאמנויות (היום הפתוח ללימודי אמנות וקולנוע יתקיים בקמפוס המדרשה).

בנוסף, ההרשמה תהיה פתוחה גם לתוכנית לניתוח התנהגות (בהנחיית פרופ' רולידר) ולתוכנית החדשה במגמה להגנת הסייבר.

מה עוד צפוי לכם ביום הפתוח?
- הצצה לעולמם של המורים החדשים - מיצגי ארט ומדיה במרכז לתכנון לימודים.
- מפגש עם ראשי תוכניות, סטודנטים ובוגרים.
- מפגשים עם יועצי לימודים והרשמה.
- סיור במעונות הסטודנטים.

הטבות לנרשמים במהלך היום הפתוח | הסעות חינם מתל אביב
לפרטים נוספים 9121 *