Local פוליטיקה מקומית
עיריית כפר סבא
עיריית כפר סבא, מי שיאני השכר?
צילום: ארכיון local

מי הם שיאני השכר בעיריית כפר סבא?

על פי דו"ח אגף השכר במשרד האוצר לשנת 2016, מהנדסת העירייה היא שיאנית השכר בעירייה – 42,532 שקל ממוצע ברוטו מדי חודש, עליה בשיעור של 88.92% משכרה בשנה שעברה

בשבוע שעבר פרסם אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, את דו"ח השכר לשנת 2016, בין השאר ברשויות המקומיות, המועצות הדתיות, החברות הכלכליות וחברות עירוניות נוספות, בכל רחבי הארץ. מפילוח דו"חות השכר עולה כי בראש הטבלה עומדת מהנדסת העירייה, ענת צ'רבינסקי, עם שכר ברוטו ממוצע של 42,532 שקל מדי חודש, עלייה העומדת על 88.92% משכרה בשנה שעברה. מנכ"לית העירייה לשעבר, אושרת גוני גונן, השתכרה על פי הדו"ח בסכום ממוצע של 41,504 שקל ברוטו מדי חודש, עלייה של 0.46% מהשנה שעברה ואילו במקום השלישי גזבר העירייה, עם סכום של 40,061 שקל שכר ברוטו ממוצע בכל חודש, עלייה של 2.08% מהשנה שעברה.

במקום הרביעי בטבלה היועץ המשפטי לעירייה, עם שכר ברוטו ממוצע של 38,293 שקל מדי חודש, עלייה של 8.02% מהשנה שעברה ובמקום החמישי מבקר העירייה, עם שכר ברוטו ממוצע של 37,124 שקל מדי חודש, ירידה של 0.15% משנת 2015. שיאן השכר השישי בטבלה הוא אחד ממנהלי התיכונים בעיר, שהרוויח בממוצע 34,145 שקל מדי חודש, עליה של 1.67% משנת 2015. במקום השביעי סמנכ"ל העירייה, עם שכר חודשי ממוצע של 33,363 שקל ברוטו בחודש, ירידה של 7.22% משנת 2015. סמנכ"ל שני של העירייה השתכר בשנת 2016 בסכום ממוצע של 29,933 שקל מדי חודש, עליה של 0.99% לעומת שנת 2015 ובהמשך מופיעים מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים וסגניהם, שהשתכרו בממוצע בשכר חודשי ברוטו שנע בין 17,039-30,922 שקל מדי חודש. דוברת העירייה השתכרה בשנת 2016 בסכום של 24,419 ש"ח בממוצע מדי חודש, עלייה של 1.45% משנת 2015.

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: ענת צ'רבינסקי החלה את עבודתה בעיריית כפר סבא כאדריכלית העיר, ולאחר מכן המשיכה לתפקיד מהנדסת העיר. הדוח המדובר, משקף את עדכון שכרה לתפקיד מהנדסת העיר ותשלומי הפרשים חד פעמיים בגין שנה קודמת באישור משרד הפנים ועל פי החוק.

zeevshraga1978@gmail.com