Local העיר שלי
בנייה פורמט חדש
מפרסמים את רשימת הקבלנים הרשלנים (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

משרד העבודה והרווחה פרסם לציבור רשימת צווי בטיחות שניתנו לקבלנים רשלנים בשנים האחרונות

בהמשך למאבק נגד תאונות באתרי בנייה ואכיפת הנהלים, התפרסמו הצווים שניתנו לקבלנים הבונים ברחבי הארץ, בהם גם בכפר סבא

בשנה האחרונה עלה על סדר היום הציבורי נושא אכיפת הנהלים באתרי בנייה, זאת בהמשך לעוד ועוד תאונות שהתרחשו באתרים ברחבי הארץ, גבו את חייהם של רבים והותירו אחרים פצועים ונכים. שר העבודה והרווחה חיים כץ יזם מהלך נוסף למאבק בתאונות הבנייה ולהגברת השקיפות באשר למצב הבטיחות באתרי הבנייה, וסיכם עם משרד המשפטים על פרסום צווי בטיחות שניתנו לקבלנים רשלנים בחמש השנים האחרונות.

המשרד מפרסם רשימה פתוחה לעיון הציבור של כ-700 צווי בטיחות שהוטלו במהלך 5 השנים 2016-2012 בעקבות הפרות בטיחות בולטות כגון, אי מינוי מנהל עבודה, שימוש במכונת הרמה ללא תסקיר בדיקה, עבודה בקרבת קווי חשמל, ליקויי בטיחות בלוח חשמל, ליקויים רבים, אי הודעה על פעולת בנייה, ליקויים בהבטחת אי התמוטטות צדי חפירה שעומקה עולה על 1.20 מטר, העסקת נער בעבודה בגובה, אי גידור /גידור לא תקין (כדוגמת פתח ברצפה שאינו מגודר, משטחי עבודה וכיו"ב). בכך ייושם באופן מיטבי עיקרון השקיפות.

בשנה האחרונה, פועל משרד העבודה והרווחה להגברת השקיפות ולהרחבת יריעת הפרסום של צווי בטיחות שהוטלו על קבלנים בתקופה 2016-2012, זאת משום שהדבר מקנה תיעוד על היסטוריית השקעת הקבלנים בבטיחות ותרבות בטיחות בעייתית הנהוגה בחברות אלה במשך שנים. עוד ביוזמת השר החל מ 1.1.2018 נכנס לתוקפו הצו להגברת אכיפה בבטיחות בעבודה שפירושו עיצומים אישיים על קבלנים רשלניים בגובה של עשרות אלפי שקלים בגין כל עבירה באתר בנייה.

על פי פרסומי המשרד, גם בכפר סבא הוצאו צווים לקבלנים שלא שמרו על הנהלים באתרי הבנייה. בשנת 2012 הוצאו 4 צווים באתרי בנייה בשכונה הירוקה, צו אחד בגין עגורן באתר שהופעל על ידי אדם שתעודתו נפסלה ו-3 צווים נוספים בגין הפעלתו של עגורן על ידי אדם בעל הסמכה לא מתאימה. צו נוסף ניתן באתר שכונה הירוקה בשנת 2013, זאת בהמשך להפעלתו של עגורן הצריך, בניגוד להוראתו של הבודק להשביתו. בשנת 2016 ניתן צו באתר בנייה באזור התעשייה עתיר ידע, גם שם בנוגע להפעלת עגורן ואי ציודו בבלם נאות.

"המהלך להגברת השקיפות מצטרף לשורה של מהלכים שעשינו בשנה האחרונה למאבק במכת תאונות העבודה בענף הבנייה בישראל שגורמת למותם של עשרות עובדים ופציעתם של אלפים נוספים ומביאה להוצאה ממשלתית מיותרת של מיליארדי שקלים בשנה ולפגיעה בחוסנו של המשק,, אמר שר העבודה והרווחה, חיים כץ, "הקבלנים צריכים לקחת אחריות ולשפר את תנאי הבטיחות ולשמור על חיי אדם, כדי לעצור אחת ולתמיד את הקטל באתרי הבנייה".

עוד נמסר כי בחודשיים האחרונים מינהל הבטיחות שבמשרד העבודה והרווחה הכשיר מפקחי בטיחות בבנייה נוספים, שמהווים מכפיל כוח במאבק בתאונות הבנייה. מדובר בצעד ראשון בהליכי גיוס כוח אדם שהמשרד מוציא לדרך בימים אלו, הגדלת כוח המשימה יאפשר למשרד לייעל את פעולות האכיפה והפיקוח באתרי הבנייה. עוד הביא השר כץ להסכם חסר תקדים, לפיו מפקחי בטיחות בענף הבנייה יקבלו תוספת שכר של 3,500 שקל בחודש והשכר למפקח ינוע בין 10,350 שקל בחודש לכ- 18 אלף שקל, ובנוסף הוקצו כלי רכב למפקחים, שעד כה נדרשו לנסוע ברכבם הפרטי או בתחבורה ציבורית כדי להגיע לאתר בנייה בו דווח על הפרת בטיחות, ומעתה כל מפקח יעבוד קרוב לאזור מגוריו כדי להיות זמין לאתרי הבנייה שבפיקוחו ושדרוג תנאי ההעסקה יסייעו בשמירה וגיוס של כוח אדם איכותי.

יחד עם עבודת הפיקוח, נעשית בשטח גם עבודת הסברה מקיפה. מדריכי המוסד לבטיחות וגיהות ביצעו מאות ביקורים באתרי הבנייה ברחבי הארץ. בביקורים הללו ניתנים לקבלנים ולעובדים דגשים ספציפיים הנוגעים לסעיפי צו העיצומים. בנוסף, מחולקות לקבלנים ולעובדים ערכות הדרכה והסברה בשפות: עברית, ערבית, מנדרינית ועוד. כמו כן נתלים שלטים באתרים השונים בנושא בטיחות בעבודה בשפות שונות. המדריכים מחלקים כ- 3,000 אפודי מגן זוהרים לפועלי הבניין בחינם ובכל בוקר נשלחים ליותר מ- 2,000 קבלנים הודעות טקסט הקוראות לקבלנים לשמור על חיי אדם באתרי הבנייה."