Local חינוך
תחרות יזמים בשרת
צילום: פרטי

תלמידים מחטיבת שרת זכו בתחרות יזמים צעירים

ליאורה גונן, מנהלת חטיבת הביניים שרת: "אנו גאים בקבוצת היזמים הצעירים שהגיעה להישג נאה זה. היזמים פעלו תוך שיתוף פעולה, אחריות ומסירות רבה"

ביום חמישי שעבר נערכה תחרות אזור השרון של ארגון "יזמים צעירים ישראל", מיסודו של לאומי במרכז הבין- תחומי בהרצלייה. התחרות היא אירוע השיא של שנת הפעילות היזמית. במהלך השנה כל קבוצת יזמים מקימה חברה, מגייסת הון, מייצרת מוצר ואחראית לשיווקו. בתחרות השתתפו כ 16 קבוצות מבתי ספר שונים מרחבי השרון.

חברת "משקף", אשר מורכבת מתלמידי שכבת ח' מחט"ב שרת, יצרה את "המגנתיק" - מוצר מורכב משני חלקים מפלסטיק קשיח שנצמדים זה לזה ע"י מגנט חזק. לחלק האחד מחברים את המפתחות בטבעת הקבועה במוצר. החלק השני נצמד בעזרת קליפס מתכת חזק לכיס הפנימי של התיק. המוצר עונה על צורך של שמירת המפתחות במקום קבוע ונוח בתיק. הקבוצה הציגה פעילות עסקית יוצאת דופן, כאשר הציגה מכירות של למעלה משמונה מאות יחידות מה"מגנתיק" במהלך של שלושה חודשים בלבד.

הקבוצה זכתה לייצג את אזור השרון ביריד הארצי שייערך בספטמבר בקניון הגדול בפ"ת. ליריד הארצי יגיעו כ- 15 חברות מרחבי הארץ ומתוכן יבחרו שתי קבוצות לייצג את ישראל ביריד אירופאי שיערך במרץ 2011 . משמע, שעומדת בפניהם האפשרות להעפיל ליריד אירופאי.

ליאורה גונן, מנהלת חטיבת הביניים שרת: "אנו גאים בקבוצת היזמים הצעירים שהגיעה להישג נאה זה. היזמים פעלו תוך שיתוף פעולה, אחריות ומסירות רבה בהנחייתן של הגב' לאה חליוה, ספרנית ביה"ס וגב' אסתי בן-ארצי, נציגת מועדון שרון. כמו כן ליוו את היזמים מנחה עסקי מחברת hp וסטודנטים מהבין-תחומי בהרצלייה. קבוצות היזמים הצעירים פועלות מזה מספר שנים בביה"ס ובעבר הגיעו להישגים נאים: בשנת תשס"ח למקום הראשון בתחרות "תעשיין נולד" ולמקום השני בתחרות האזורית בשנת תשס"ט. אנו מאחלים הצלחה רבה לחברת משקף בתחרות "יריד מוצרים ארצי"".