Local העיר שלי
הדמיה בית ספר בשכונה הירוקה
הדמיה של בית הספר החדש בשכונה הירוקה
צילום: דוברות

ביה"ס היסודי בשכונה הירוקה בכפ"ס ישמש כקומפלקס חינוכי רב תרבותי

בית הספר יכלול שתי קומות ובהן 18 כיתות, שיתפרשו על פני 13 דונם. בית הספר ישלב במתחם אחד בית ספר לכיתות א'-ו' ומרכז ספורט קהילתי

בית הספר החדש בשכונה הירוקה יתוכנן על פי תפיסה תכנונית חדשה, המבוססת על שילוב מבנה ביה"ס בקהילה. תפיסה זו פותחה על ידי האדריכל אלי אליקים, ממשרד אליקים אדריכלים, שזכה בתחרות מבין חמישה משרדים. התכנון החדש, לדבריו, מעמיד את המבנה החינוכי במרכז המרחב הציבורי, כך נמסר ממשרד האדריכלים.

המבנה שיוקם ברחוב זליוונסקי במרכז השכונה החדשה הנמצאת בשלבי בניה, ישמש כקומפלקס חינוכי רב תרבותי שישלב במתחם אחד בית ספר לכיתות א'-ו' ומרכז ספורט קהילתי לכלל הציבור.

אלמנט חינוכי בולט נוסף הוא הדגש על תכנון ובנייה ירוקה שבא לידי ביטוי בניצול שטחים– הקמת גינה קהילתית באזור מרכזי בתוך בית הספר בגודל של 800 מ'. חיסכון כספי - על גג אולם הספורט יוצבו קולטים פוטו-וולטאים להפקת חשמל. מחזור - מי המזגנים ינוקזו לתעלה דקורטיבית שתישפך אל בריכה מלאכותית קטנה, ויועברו משם לשימוש חוזר, ויצבו פחי מחזור ברחבי בית הספר.

מערכות הצללה- ניצול מקסימאלי של תאורה והצללה טבעית לשם חיסכון בחשמל. הקניית ערכים ירוקים- בלב הרחבה המרכזית של בית הספר יוקם שעון שמש, בעל משמעות סימבולית של חשיבות שימוש באנרגיה מתחדשת וחינוך לשימור הסביבה והטבע.

בית הספר היסודי החדש יהיה בין הגדולים בכפר סבא. הוא יכלול שתי קומות ובהן 18 כיתות, שיתפרשו על פני 13 דונם. בית הספר ייבנה בשלושה שלבים של 6 כיתות בכל שלב ובנייתו צפויה להתחיל בשנת הלימודים הקרובה.