פרסום עסק חדש
 חדשות מקומיות

מה חושבים הורי הגנים על פרויקט היול"א בכפר סבא?

[ כפר סבא ]

ועד הורי הגנים פרסם השבוע את תוצאות סקר שביעות הרצון שנערך בקרב הורי גני היול"א. הוועד: "מניתוח התוצאות עולים פערים גדולים בשביעות הרצון בין הגנים במתווה היול"א הרגיל (הפעלה באחריות מלאה של העירייה), והגנים במתווה הפעימה הראשונה"פרויקט בנייה חדש בשרון