Local העיר שלי
עו"ד יובל וסרברג
עו"ד יובל וסרברגר-בר
צילום: פרטי

פינוי על ידי אמבולנס מי משלם?

עו"ד יובל וסרברגר-בר מסביר מתי זכאי אדם שפונה באמבולנס להחזר על התשלום לבית החולים ומה עליו לעשות לצורך קבלת ההחזר

זה לא דבר חדש שרבים מהנפגעים כתוצאה מתאונות מפונים על ידי אמבולנס רגיל או דרך נט"ן (ניידת טיפול נמרץ), את"ן (אמבולנס טיפול נמרץ) או אמבולנס פרטי. בדרך כלל כבר לאחר שמגיע הדו"ח מגיעה השאלה של הנפגע "מה אני עושה עם זה, אני צריך ללכת לקופת חולים?". בחלק מהמקרים הנפגע פשוט לא עושה עם זה דבר ו-30 הימים לתשלום עבור הפינוי חולפים עוברים. קיבלת תשלום בגין פינוי על ידי אמבולנס, תסדיר את זה כמה שיותר מהר. אל תמתין לדקה ה-99, אי תשלום בזמן עשוי לגרור קנסות, חובות, גבייה של הרשות דרך עורכי דין ובגדול לכאב ראש לא קטן.נפגעי עבודהאדם שנפגע בעבודתו או אם היה בדרך לעבודתו או בחזרה מעבודתו ופונה על ידי אמבולנס זכאי לתשלום עבור הפינוי מהמוסד לביטוח לאומי. כדי להסדיר את התשלום יש לפנות למחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגוריו של הנפגע. הסדרת התשלום מותנית בהכרת פקיד התביעות של מחלקת נפגעי עבודה בפגיעה כפגיעה בעבודה.
ישנן 2 אופציות לתשלום עבור הפינוי: האחת, במידה ושילם הנפגע טרם פנה למוסד לביטוח לאומי עבור הפינוי אז המוסד יחזיר לו ישירות. השנייה במידה והנפגע טרם שילם, פקיד התביעות לאחר שיכיר בפגיעה ישלח למחלקה המשפטית של מגן דוד אדום הודעה שלא לפנות לנפגע בדרישה לתשלום החוב המקורי. יש לשים לב שבכדי שפגיעה תוכר כפגיעה בעבודה יש להגיש טופס בל/211 הקרוי: "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" על נספחיו.
הערה לעניין זה – התשלום של המוסד לביטוח לאומי עבור הוצאות פינוי על ידי אמבולנס יהיה עבור הפינוי ביום הפגיעה. נפגע תאונת דרכים בדרך לעבודה או בחזרה מעבודה צריך קודם כל לבדוק מול הביטוח הלאומי אם התאונה נחשבת כפגיעה בעבודה. אם כן כאמור הסדר תשלום הפינוי הוא מולו. נפגע תאונת דרכים שאינו מוכר כנפגע עבודה - פינוי על ידי אמבולנס רגיל ללא אשפוז – תצטרך לשלם עבור הפינוי ולאחר מכן לבקש מחברת הביטוח להחזיר לך. - פינוי על ידי אמבולנס רגיל עם אשפוז – אתה צריך לפנות לקופת החולים שבה אתה מבוטח שתשלם עבור הפינוי. - פינוי על ידי נט"ן (ניידת טיפול נמרץ) או אט"ן (אמבולנס טיפול נמרץ) ללא אשפוז – אתה צריך לפנות לקופת החולים שבה אתה מבוטח שתשלם עבור הפינוי. - פינוי על ידי נט"ן (ניידת טיפול נמרץ) או אט"ן (אמבולנס טיפול נמרץ) עם אשפוז – אתה צריך לפנות לקופת החולים שבה אתה מבוטח שתשלם עבור הפינוי.נפגעים וחולים אחרים המוכרים בביטוח לאומיהכוונה בין השאר לחולים סיעודיים, מקבלי שירותים מיוחדים, מקבלי קצבת ניידות, מקבלי קצבת נכות כללית, נפגעי תאונות. הוצאות הפינוי לאנשים אלו יהיו בהתאם לסוג הביטוח שיש להם בקופת החולים וההסדר עבור התשלום על הפינוי יהיה מולם. לצורך כך למשל מבוטח בביטוח מגן זהב בקופת חולים מכבי, אשר פונה על ידי אמבולנס לבית החולים ואושפז יהיה זכאי לתשלום מלא של הפינוי.מאת: עו"ד יובל וסרברגר-בר


האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי