Local העיר שלי
מפתח ירוק
הסכם מכירת דירה
צילום: pixabay

כל מה שחשוב לדעת על הסכם מכירת הדירה

אתם עתידים לבצע בקרוב עסקת מכר? אחד הדברים החשובים ביותר על מנת להבטיח עסקה מוצלחת, הוא להסתייע בעורך דין העוסק בתחום הנדל"ן. הליווי המקצועי שתקבלו מעורך הדין כולל ייעוץ משפטי בכל הקשור למס המגולם בעסקה, מה המצב המשפטי של הנכס בו אתם מתעניינים וכמובן שגם יצירה וחתימה על חוזה מכירת דירה. רגע לפני שאתם חותמים על העסקה, מה הדגשים הניתנים לכל סוג של מכירה?

דגשים לפני חתימה על הסכם מכר דירה מקבלןהסכם מכירת דירה משתנה בהתאם לסוג הנכס: האם הוא חדש וניתן לכם ישירות המקבלן או האם מדובר על נכס מיד שניה? בהנחה והנכס שלכם הינו חדש, הסכם המכר חייב לכלול כמה דברים חשובים: ראשית, בדיקות מקדימות עוד בשלב המשא ומתן. עורך הדין יבצע בדיקות שיאתרו את המצב הפיננסי של הקבלן, מה העבר שלו ואחוזי ההצלחה שלו. כמו כן, תתבצע בדיקה נוספת שמטרתה לבדוק כי הפרוייקט חופף לאישור הרשויות, שישנו היתר לבניה ואין כל צו מניעה כלפי הקבלן או הפרוייקט. בהמשך, חוזה קניית דירה יכלול בתוכו גם אלמנטים נוספים כמו מועדי ביצוע התשלום. כאלו הרוכשים את הנכס, ההתחייבות שלכם לתשלומים צריכה להיות בהתאם לקצב התקדמות הפרוייקט. עם ליווי עורך דין, תוכלו להיות מוכנים לתשלומים הצפויים המגיעים בגלים שונים, תוך שישקפו בפניכם גם את ההתחייבות השונות בכל הנוגע לריביות והצמדה.מה הדגשים עבור הסכם מכר דירה יד שניה?בעוד ישנם אלו הרוכשים דירות חדשות, ישנם אלו שרוכשים את הדירה מאדם פרטי – דירה מיד שניה. עוד לפני הסכם המכר, יתבצע סט של בדיקות מקדימות בכדי להבטיח כי העסקה שתתבצע תהיה עסקה איכותית. ראשית, יהיה חשוב לבדוק האם רשומה משכנתא על הנכנס המדובר, או במקרים קיצוניים האם יש על הנכס עיקולים. כמו כן, תתבצע בדיקה מקיפה שמטרתה לבדוק את ההיסטוריה של הנכס לרבות בדיקה האם ישנן חריגות בניה שונות. הסכם קניית דירה יחתם רק לאחר הסכמות בין הצדדים – המוכר והקונה, תוך שהוא מבוסס על הייעוץ המשפטי שניתן. הסעיפים אשר ישתלבו בהסכם כוללים את ביצוע התשלומים, המועד בו הקונים יקבלו את הדירה, דיווח לרשויות המיסים וכדומה. ומה לגבי שטר מכר מקרקעין?לאחר שתחתמו על חוזה מכירת דירה סטנדרטי שהינו תוצר של ייעוץ משפטי מקצועי בתחום הנדל"ן, יגיע שלב שטר המכר. שטר זה הינו מסמך שמעיד על כך שביצעתם עסקה שנחתמה על ידי שני הצדדים. מסמך זה הינו אסמכתא המאפשרת לכם לרשום את עצמכם כבעלים החדשים של הנכס בלשכה של רישום המקרקעין. שימו לב כי בעוד חוזה המכירה הינו גמיש יותר ומותאם בהתאם לתנאים שיעלו מצד המוכר ומצד הקונה, שטר המכר מנוסח בנוסח קבוע והוא מבוסס על התקנות של רישום המקרקעין.