Local העיר שלי
לוגו סמדר רוקח
צילום: פרטי

מה צופנת לנו שנת 2018 מבחינת מיסוי מקרקעין ?

מתכננים למכור דירה?!
שנת 2018 בפתח ומביאה עמה עדכונים שאת חלקם אמנה במאמר זה.

מאת- עו"ד סמדר רוקח בכר

בשנת 2013 החליט המחוקק על עריכת מספר שינויים בתחום מיסוי המקרקעין. השינוי העיקרי שנערך היה, ביטול הפטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים אחת ל-4 שנים. כלומר, עד ליום 01.01.14, ניתן היה למכור דירה בפטור ממס שבח, אחת ל-4 שנים, ללא קשר למניין הדירות שהיו למוכר באותה עת ואילו החל ממועד זה, פטור זה בוטל והפטור העיקרי שנותר הוא: פטור מכירת דירה יחידה!, כלומר – רק מי שברשותו דירה יחידה זכאי להנות מפטור זה (בהתקיים מס' תנאים נוספים). אולם, נקבע פרק זמן, שבין 01.01.14 ועד 31.12.17, המכונה "תקופת המעבר", בו מוכר דירה לא יכול היה להשתמש בפטור דירה יחידה, אם ביום המעבר, היינו ביום 01.01.14, היו בבעלותו יותר מדירה אחת. לדוגמא: אם ביום 01.01.14, היו בבעלות אדם שתי דירות, ובמהלך תקופת המעבר מכר דירה אחת ונותר עם דירה אחת שגם אותה תכנן למכור, הוא לא היה זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירתה בתקופת המעבר. והנה סופסוף הגענו למועד המיוחל, בו מניין הדירות של המוכר כבר לא יבדק לפי מניין דירותיו ביום ב-01.01.14, אלא לפי מניין דירותיו במועד המכירה בלבד. המחוקק שיער כי בעלי נכסים רבים יופתעו מהוראות החוק החדשות, אשר לא ציפו להם ולכן היטיב עם מוכרי דירות בכך שקבע הטבה, לפיה- על השבח שנצמח מיום רכישת הדירה ועד ליום 01.01.14, יחול מס בשיעור 0% ומיום זה ועד למועד מכירת הדירה, יחול מס בשיעור של 25%. בתקופת המעבר, ניתן היה למכור שתי דירות עם הטבה שכזו במס שבח ואילו החל מה-01.01.18, אין הגבלה לגבי מס' הנכסים שניתן למכור עם הטבה זו. אך אל נתבלבל....ככל שנתרחק מיום ה-01.01.14, כך החלק בשבח שימוסה יהיה גבוה יותר! בתקופת המעבר לא ניתן היה להנות מהטבה זו, בעת מכירת דירה ל"קרוב" (כהגדרתו בחוק) ואילו החל מה 01.01.18, ניתן יהיה למכור דירה לקרוב ולהנות מהקלה זו.האמור לעיל אינו מהווה חו"ד משפטית\או תחליף לייעוץ משפטי.עו"ד סמדר רוקח בכר