Local טורים ודעות
יצחק מזרחי פורמט חדש
צילום: פרטי

קבלה מעשית

חוט אדום "מבורך" על פרק כף היד

מנהג מוזר שאנשים קושרים סביב פרק כף היד חוט רקמה אדום ש"בורך" קודם לכן על-ידי רבנים ומטרתו להביא מזל, הצלחה ושמירה מפני עין הרע.

ראשית, אציין, כי כלל לא קיים שום מקור קבלי אמין לנוהג זה, בטח שלא קיים פסק כלשהו לכך בתורה.

בתלמוד קיים אזכור על מנהג של קשירת קבוצת עשבים או אבני חן וענידתם לשם "גירוש" עין הרע, אך אין אזכור לחוט, צבע אדום, רחל אימנו או ברכה על ידי רבנים, ובכלל האזכור הזה בתלמוד מתייחס לחוקי שמירת השבת.
בכתב התלמודי "התוספתא" קיים אזכור נוסף המתאר קשירת חוט אדום כנגד עין הרע, אך מצוין שם בפירוש כי קשירת חוט אדום היא איסור חמור ומוחלט הדומה לעבודת אלילים ממש.

נראה כי ציניקנים בני זמננו, בעלי חוש עסקי מפותח, הם אשר פיתחו את הרעיון המבריק הזה, שחצה גבולות והגיע אפילו להוליווד, ניתן למצוא היום בחנויות בלוס אנג'לס חוטים אדומים באריזות מהודרות הנמכרים במחיר של 25$ ליחידה!

סוחרים זריזים משווקים את החוטים הללו כמבורכים, שנכרכו קודם לכן סביב קברה של רחל אימנו והם בעלי סגולות רבות ומפליאות. כוכבים הוליוודיים מפורסמים מחפשי משמעות לחיים וכאלה שנישבו בקסמי הקבלה והבטחותיה, מסתובבים עם חוטי רקמה אדומים על פרקי ידיהם ומרגישים "מוגנים" במיוחד.

יש כאלה הטוענים כי המבט הראשון על אדם או חפץ הנו עין הרע והאש מושכת את תשומת לבו של האדם באופן מיידי ולכן מסיטה את עין הרע מאיתנו.

מאחר ואיננו יכולים לענוד אש, משתמשים בחוט אדום שהוא מזכיר את צבעה של האש ומושך תשומת לב על מנת להסיט את המבט הראשון ובכך לבטל את עין הרע.
באיסלם למשל נהוג לענוד חוט כחול לגירוש השדים והרוחות מהגוף.

לכן מנהג זה גובל באמונה תפלה ויבושם למאמינים אשר עונדים חוט אדום על פרק ידם.

www.p-kabbalah.co.il