Local העיר שלי
חשמל
הורים מביעים חשש מקרינה (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

בעקבות לחץ ההורים: עיריית נתניה עורכת מדידת קרינה במוסדות החינוך

בעקבות טענות הורים בבתי ספר בנתניה, לפיהן תוצאות בדיקת הקרינה בבתי הספר הוסתרו מהציבור והליקויים עדיין לא תוקנו, מודיעה העירייה כי העירייה מרחיבה את הבדיקות לכלל מוסדות החינוך בעיר וכי באם יתגלו חריגות ברמת הקרינה, יינתן מענה מיידי

עיריית נתניה מבצעת בימים אלו בדיקות קרינה בכל מוסדות החינוך בעיר. הבדיקות מבוצעות לאחר חשיפת גלי צה"ל בשבוע שעבר (7.9.14) לפיה תוצאות מדידות הקרינה, שחשפו חריגות קרינה ב-35 מוסדות חינוך בעיר לא הוצגו לציבור והליקויים לא תוקנו.

על פי הכתבה שחשפה את הדברים בגלי צה"ל עולה כי העירייה ביצעה את הבדיקות בגלל לחץ מצד ועד ההורים העירוני, שדרש לבדוק 57 בתי ספר יסודיים בעיר. אבל למרות שהוועד הוא שיזם את המדידה, לטענת סיגל סמדר, יושבת ראש הוועד (כפי שהובא בגלי צה"ל), תוצאותיה מעולם לא הועברו אליהם.

בעקבות החשיפה בגל"צ הוציאה עיריית נתניה בשבוע החולף הודעה לפיה, "כל התלמידים בכל המוסדות שנבדקו, שוהים בכיתות בהן אין חשש ולו הקטן ביותר לקרינה".

עוד נכתב בהודעה כי, "עיריית נתניה שמה לעצמה למטרה לדאוג לבטחונם של התלמידים וממשיכה לפעול במרץ לטיפול ותיקון כל הדרוש על מנת להבטיח שכל תלמידי העיר שוהים בכיתות בהן אין חשש לקרינה...

"בהמשך להנחיית ראש העיר, העירייה מרחיבה את הבדיקות לכלל מוסדות החינוך בעיר, לרבות, מוסדות החינוך החדשים שנפתחו השנה. על מנת לצמצם את לוחות הזמנים ככל שניתן, הוגדל מספר החברות שיעסקו בנושא. כל החברות מאושרות ומוסמכות על ידי המשרד להגנת הסביבה".

הכוונה בעירייה היא שכל הבדיקות תושלמנה עד לתאריך ה-23 בספטמבר, כאשר הבדיקות תעשנה בתיאום מלא עם מנהלי בתיה"ס ונציגות ההורים ומי מטעמם כאשר העירייה הנחתה המנהלים לזמן את נציגי ההורים להתלוות לבדיקות. "כל מנהלי בתיה"ס יקבלו את ממצאי הבדיקות במיידי. נמשיך לפרסם ולעדכן בתוצאות הבדיקות ודרך הטיפול בהן".

בעירייה מציינים כי, "במהלך התקופה הנ"ל, באם יתגלו חריגות ברמת הקרינה, יינתן מענה מיידי. באותם מוסדות שיהיה צורך לבצע טיפול פיסי, תבוצענה עבודות כמתחייב והעבודות תושלמנה, עד סוף אוקטובר.

"אנו מבינים את דאגת ההורים אשר משותפת לכולנו ונמשיך לעשות כל שביכולתנו לדאוג לשלומם של הילדים ונעשה את מרב המאמצים שכל הורה אשר שולח את ילדיו לבית הספר ירגיש שילדיו לומדים בסביבה בטוחה".