Local חדשות
נהגת פורמט חדששש
נשים נוהגות בטוח יותר (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

אור ירוק: נשים נוהגות בטוח יותר מגברים

על פי נתונים שמציגה עמותת אור ירוק נשים מעורבות רק באחת מכל עשר תאונות קטלניות. בתל אביב הכי הרבה נשים מעורבות בתאונות דרכים כנהגות והכי הרבה נשים נפגעו בשנת 2017

במשך שנים רווחת בחברה הישראלית תפיסה לפיה נשים נוהגות פחות בטוח מגברים. מנתוני עמותת אור ירוק המתפרסמים לרגל יום האישה הבינלאומי שחל ב- 8 במרס, עולה כי הסטיגמה הזו איננה נכונה ובמקרים רבים נשים דווקא נוהגות בטוח יותר.

על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס, ב- 11% בלבד מהתאונות הקטלניות שהתרחשו בשנת 2017 היו במעורבות רכב הנהוג בידי אישה. בשנת 2017 אירעו 529 תאונות קטלניות, מתוכן ב-59 תאונות בלבד היו מעורבות נהגות נשים, בעוד ביתר 470 התאונות הקטלניות היו מעורבים נהגים גברים.

עוד עולה מהנתונים כי רק עשירית מהנהגים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2017, היו נשים. מתוך 176 נהגים הרוגים 160 מההרוגים הם גברים ורק 16 נשים נהגות נהרגו בתאונות דרכים. גם מספרם של הנהגים שנפגעו בתאונות דרכים בשנה שעברה היה גדול באופן משמעותי ממספר הנהגות: למעלה מ-9,000 נהגים נפגעו בתאונות דרכים בשנת 2017 בעוד מספר הנשים שנפגעו נמוך מ-3,900, פחות ממחצית.

בממוצע של עשור:

- מדי שנה נהרגות בתאונות דרכים 13 נהגות ו-143 גברים.
- מדי שנה מעורבות בתאונות קטלניות 55 נהגות ו-439 גברים.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "אף אחד לא מופתע מכך שנשים מעורבות פחות בתאונות דרכים מאשר גברים. באופן כללי נשים נוטות פחות ליטול סיכונים בכביש, מסמסות פחות ופשוט נוהגות באופן בטוח יותר מאשר גברים. חסרים אלפי נהגים בתחבורה הציבורית ובתחום הרכב הכבד ולכן הגיע הזמן שמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יעודד שילוב של נהגות במקביל לשילוב של נהגים. נשים מטיסות מטוסים, נלחמות כתף אל כתף עם לוחמים גברים ואין שום סיבה שנשים לא ינהגו גם באוטובוסים ובמשאיות. זה יצמצם את הפערים בין נשים וגברים ויצמצם את תאונות הדרכים".

התל אביביות היו מעורבות בהכי הרבה תאונות דרכים כנהגות בשנת 2017

תל אביב: בשנת 2017 אירעו 558 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 1,765 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 640 נשים (נוסעות ונהגות), מתוכן שלוש נשים נהרגו.

ירושלים: בשנת 2017 אירעו 361 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 1,241 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 562 נשים (נוסעות ונהגות), מתוכן שתי נשים נהרגו.

באר שבע: בשנת 2017 אירעו 152 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 341 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 237 נשים (נוסעות ונהגות), מתוכן שלוש נשים נהרגו.

חיפה: בשנת 2017 אירעו 217 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 563 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 361 נשים (נוסעות ונהגות), מתוכן שלוש נשים נהרגו.

חולון: בשנת 2017 אירעו 167 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 384 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 201 נשים (נוסעות ונהגות).

פתח תקוה: בשנת 2017 אירעו 203 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 436 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 247 נשים (נוסעות ונהגות), מתוכן שתי נשים נהרגו.

רמת גן: בשנת 2017 אירעו 120 תאונות דרכים במעורבות נהגת אישה ו- 309 תאונות דרכים במעורבות של נהג גבר. בסך הכל בתאונות דרכים בעיר ב-2017 נפגעו 140 נשים (נוסעות ונהגות), מתוכן אישה אחת נהרגה.