Local כלכלה ועסקים
צילום: ארכיון local

פרשת החשבוניות הפיקטיביות - כתב אישום חמור נגד ריקו שירזי

כתב האישום כולל עבירות מיסוי והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בניגוד להצהרת התובע ביום ראשון, כלל בסופו של דבר כתב האישום גם סעיף בגין איומים

צוות של ארבעה תובעים מטעם המדינה, המשטרה ורשות המסים, הגישו ביום רביעי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב את כתב האישום והבקשה למעצר עד תום ההליכים נגד ריקו שירזי, בעברו תושב נתניה, בפרשת החשבוניות הפיקטיביות. במקביל צפויה המדינה להגיש בקשה לחילוט רכושו של שירזי בהיקף של כעשרה מיליון שקלים. לא פחות מארבעים עמודים מכיל כתב התביעה, כאשר צפויים להעיד 100 עדי תביעה הנכללים בתביעה.

מכתב האישום, שמאחוריו עומדים אנשי היחידה הכלכלית במשטרת ישראל והמחלקה המשפטית ברשות המסים, מואשם שירזי בשורה של עבירות כלכליות במטרה להתחמק מתשלום מס. על-פי הנטען, באמצעות חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-25 מיליון שקלים, התבקשה המדינה להחזיר כספי מע"מ. בנוסף נטען, כי שירזי העלים הכנסות של הלוואות בריבית קצוצה שהעניק.

שירזי מואשם, בנוסף, בעבירה של הלבנת הון בסדר גודל של 15 מיליון שקלים. סעיף נוסף בכתב האישום עוסק באיומים על איש העסקים, שלכאורה לא הצליח לעמוד בהחזרי הלוואה שלקח משירזי.

עיקר התיק, כך עולה מכתב האישום, מבוסס על עדותו של עד המדינה. על-פי כתב האישום עולה, כי עד המדינה היה שותף לכאורה עם שירזי לחלק מן העבירות המיוחסות. בהמשך חתם על הסכם עם המשטרה. להוכחת אמינותו, כך על-פי כתב האישום, מסר למשטרה את מיקומה של רשימה, בה לכאורה מופיעה רשימת הלווים משירזי. בכתב האישום מתוארת הרשימה כמי שהוחבאה במגירה סודית בביתו של שירזי.

במהלך כל ימי מעצרו של שירזי וגם לאחר הקראת כתב האישום טענו וטוענים עורכי דינו, ביניהם עו"ד ג'קי סגרון, כי שירזי מכחיש מכל וכל הטענות נגדו, הוא היה זה שביקש עימות מול עד המדינה ובדיקה במכונת אמת. לטענת שירזי כלל לא היה מעורב במה שכונה תרגיל עוקץ שביצע בין השאר עד המדינה ובפרשת החשבוניות הפיקטיביות.

מקורבים לשירזי הופתעו שהתווסף בכתב האישום עבירות איומים בנוכחות שוטרים כלפי עד המדינה, במהלך העימות שהיה. "זה פשוט לא הגיוני, הרי הוא ביקש וחזר וביקש עימות. זה מריח כאילו 'תפרו' פה תיק".