תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי
האתר מנוהל ע"י לוקאל אינטראקטיב בע"מ.

רחוב יד חרוצים 10 א.ת כפר סבא טל: 09-7634500.

הסכם למשלוח תכנים ושימוש באתרי לוקאל 

הסכם זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת משלוח תכנים ללוקאל  (אתר local ) / מועדון local (אתר לוקאל). קרא את התנאים בקפידה.
כדי לשלוח את התכנים עליך לסמן את התיבה שליד המלים "קראתי את תנאי השימוש ואני מסכים/ה להם" וללחוץ על הכפתור "שלח". כשתעשה כן ייקשר הסכם מחייב בינך לבין "לוקאל אינטראקטיב" (אשר למען הנוחיות תיקרא להלן: "לוקאל").
אם אינך מסכים לתנאים, הימנע ממשלוח תכנים.
משלוח התכנים כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים ומדיניות הפרטיות של לוקאל ולמועדון לוקאל, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. קרא גם אותם בקפידה. במקרה של הבדל, שוני או סתירה בין תנאי השימוש, יגברו הוראות הסכם זה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן גם לנשים.

כללי שימוש בעת משלוח תכנים:

אני מאשר/ת בזאת כי, כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי ל-לוקאל באמצעות שירות זה (להלן "החומר" או התכנים") הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי כדין.
ידוע לי כי משלוח החומר ו/או התכנים ל- לוקאל לרבות הצגתם באופן חי (לייב) מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו ו/או להציגו בכל מקום וזמן שתמצא לוקאל לנכון ובהתאם לשיקול דעתה ומתיר ל- לוקאל לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
ידוע לי ואני מסכים/ה כי בכל שלב שהוא לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי לוקאל אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה וזאת ככל שהועברו פרטי בעל הזכויות בתכנים ).
אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת התכנים, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו ו/או להציגו במסגרת הצגה חיה ו/או בזמן אמת של ו/או במסגרת הצגה אחרת של התכנים.
כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותם/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.

בעת מסירת מידע לפרסום ב- local / localstar , עליך להקפיד שהמידע יהיה חוקי. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשלוח מידע כדלקמן:

 *   כל מידע הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
 *   כל מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. הנך מאשר שאתה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שמסרת לפרסום, לרבות זכויות היוצרים בהם וכל סימן מסחר, רשום או לא רשום, המשולב בהם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בחומר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה מבעל הזכויות המתירה לך לטעון את החומר ל-local / localstar ולתת בו זכויות שימוש כמפורט להלן.
 *   כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
 *   כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 *   כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 *   סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 *   כל מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 *   כל מידע המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
 *   כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או פוגע ברגשות הציבור.
 *   כל מידע שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 *   כל מידע המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 *   כל מידע העלול להטעות צרכן.
 *   כל מידע בעל אופי פרסומי או מסחרי למעט, מידע המיועד לפרסומך האישי או פרסום מטעם החברה המפרסמת דרכך.
 *   כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי local / localstar  בפרט.
 *   כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 *   כל מידע המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
local / localstar רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-local / localstar, במשתמשי "הרשת המקומית" או במי מטעמה. בנוסף, local / localstar תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות ב"רשת המקומית". הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות local / localstar לפי כל דין.

פרטיות

לצורך משלוח התכנים ופרסומם תתבקש למלא מספר פרטים, הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לשלוח את התכנים ל-local / localstar לשם פרסומם.

לתשומת לבך: המערכת המפעילה את האתר מזהה ומתעתדת את כתובות ה-IP מהן נשלחו התכנים לפרסום. הפרטים שמסרת או שנאספו כאמור, יישמרו במאגר המידע של local / localstar.
"הרשת המקומית" מכבדת את פרטיות המשתמשים ב- local / localstar ולא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות העדכנית הנמצאת "תנאי פרטיות" מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

קניין רוחני

הזכויות בכל מידע שתמסור לפרסום הנן שלך ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בזכויות קנייניות של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה. במסירת מידע לפרסום ב local / localstar הנך מתיר ל "רשת המקומית" להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. "הרשת המקומית" תהיה רשאית להעתיק, לערוך, לעבד, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע שמסרת לפרסום ב-local / localstar, או כל חלק ממנו, וזאת במידה שתידרש, לפי שיקול דעתה המוחלט, ב-local / localstar וכן בכל אתר אינטרנט או פרסום אחר של חברת "הרשת המקומית".
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-local / localstar, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו (למעט מידע הנמסר לפרסום כאמור על ידי המשתמשים, אך לרבות עיבוד ועריכת היצירות) ובכל סימן מסחר, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של הרשת המקומית בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל"רשת המקומית" להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"הרשת המקומית" או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.
אין באמור לעיל כדי למנוע "טיפול הוגן" ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ולהשתמש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.

שינויים באתר והפסקת השירות

לוקאל תוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותו של האתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "הרשת המקומית" בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
local / localstar רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. local / localstar תפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך משלוח התכנים תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.
אתה מתחייב לשפות את לוקאל, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש ב-local / localstar בכלל, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע תנאי שימוש ב - local / localstar הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

תנאי פרטיות:

local / localstar  (להלן ייקראו האתרים , למען הנוחות, "אתרי local" או "האתרים"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת לוקאל אינטראקטיב במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתרי local טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ולוקאל אינטראקטיב תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת ביצוע רישום לאתר לוקאל (www.local.co.il) של local תתבקש למסור רק את המייל המשמש אותך.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של לוקאל אינטראקטיב. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על ונהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. לוקאל אינטראקטיב תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי local, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

- כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, דרושים, רישום לאתר לקבלת עדכונים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
- כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את לוקאל אינטראקטיב לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
· לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
· לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
חשבנו שיעניין אותך גם...
עם ניסים פרץ מנכל נתיבי ישראל
גשר עילי מתחנת הרכבת
עלייה במתן היתרי בנייה ביהודה ושומרון
מרועה צאן באתיופיה להייטק בישראל
מרועה צאן באתיופיה להייטק בישראל
האופניים שייכים לצעירים
עימות חזיתי
עימות חזיתי
רמת ישי: מאבטח הותקף וירה
אופניים שיתופיים בהרצליה
אופניים שיתופיים בהרצליה
ניר ארדיטי עם יובל בישט ואביעד לוי
טס לאליפות אירופה