Local העיר שלי
עבודות בכביש פורמט חדש
חמישים רחובות ישודרגו (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

מועצת העיר ראש העין אישרה תב"ר ע"ס 10 מיליון שקל לשדרוג תשתיות

בשנת 2016, ערך אגף תכנון והנדסה תכנית רב שנתית בנושא שדרוג תשתיות שכלל סקר מקיף בתחומי תשתיות הכבישים והמדרכות. בהמשך לתוצאות הסקר נקבעו סדרי עדיפויות וקריטריונים לשלבי הביצוע

בישיבת מועצת העיר ראש העין שנערכה השבוע, אישרה המועצה תב"ר ע"ס עשרה מיליון שקל עבור שדרוג תשתיות ברחבי העיר.

בשנת 2016, ערך אגף תכנון והנדסה תכנית רב שנתית בנושא שדרוג תשתיות. במסגרת התכנית, נערך סקר מקיף על ידי חברת "יונה מהנדסים" בתחומי תשתיות הכבישים והמדרכות.

גורמי המקצוע העירוניים הכינו תכניות אב עירונית לניקוז, טיפול בשורשי עצים, פיתוח נופי, עמודי תאורה/חשמל ובזק. (יצוין כי בסוף 2014 הוכנה תכנית לטיפול מפגעי שורשי עצים, מדרכות ונגישות. התכנית בוצעה בשכונות מצפה אפק, גבעת הסלעים, נווה אפק ודניה הנגזרת מתכניות עבודה של מנהלות השכונות.) הסקר הקיף את כל רחובות העיר.

בהמשך לתוצאות הסקר, נקבעו סדר עדיפות וקריטריונים לשלבי הביצוע על פי מדד הנדסי: בחינת רחובות בצירים ראשיים הזקוקים לשיקום, ביצוע עבודות שדרוג ברחובות פנימיים, לא יבוצעו רחובות סמוכים במקביל על מנת לאפשר תנועה סדירה ככל האפשר. סה"כ ישודרגו 50 רחובות. ברחובות יבוצעו עבודות קרצוף ריבוד, טיפול בנזקי מדרכות החלפת אבנים משתלבות ואבני שפה, שיקום תאורה חזות סביבתית ושיקום ניקוז על פי המלצות הגורמים המקצועיים. ביצוע העבודות יחל בחודש אפריל. בשלב א', ישודרגו 11 רחובות: הרכבת, הפרחים, הקטר, יצחק הלוי, שבזי מכיכר הפעמון עד כיכר המשוררים, נחל רבה, יהודה הלוי צפון מצה"ל עד הנביאים, יהודה הלוי דרום משילה עד כיכר המשוררים, וולפסון והתנאים.

ראש העירייה, שלום בן משה: "אני רואה חשיבות רבה בשדרוג תשתיות העיר לרווחת התושבים. שדרוג התשתיות יבוצע בהמשך לסקר כבישים מקצועי שנערך ובניית תכנית רב שנתית של הגורמים המקצועיים ואנו נפעל בהתאם לסדרי העדיפויות והקריטריונים שנקבעו לפי מדד הנדסי".

מיכאל מלמד, סגן ראש העיר ויו"ר אגף תכנון והנדסה הציג לחברי המועצה את התכנית לשדרוג התשתיות ברחבי העיר.