Local פוליטיקה מקומית
ברוורמן וליברמן
איציק ברוורמן עם אביגדור ליברמן ופבל חזין (יו"ר סניף ישראל ביתנו בפ"ת)
צילום: עיריית פתח תקוה

ראש עיריית פ"ת התארח בישיבת סיעת "ישראל ביתנו"

במהלך הישיבה העלה איציק ברוורמן בפני הנוכחים מספר נושאים מרכזיים בהם הבנייה בסירקין וסוגיית העובדים הזרים

ראש עיריית פתח תקוה, איציק ברוורמן, הוזמן לישיבת סיעה של "ישראל ביתנו" שהתקיימה ביום שני (10.7.17) בכנסת, ופרש בפני חברי הסיעה שלושה נושאים מרכזיים, ביניהם הבנייה בבסיס סירקין וסוגיית העובדים הזרים.

ברוורמן הביע את מחאתו על כך שהמדינה רוצה לבנות עשרות אלפי יחידות דיור בכל המרחב (פ"ת וסביבתה), לרבות בבסיס סירקין, אך אינה דואגת לתשתיות מתאימות, ובמיוחד לא דואגת לתשתיות תחבורתיות.

עוד הלין על כך שהממשלה מעבירה חלק מהמטלות שלה לרשויות המקומיות, לרבות הנטל הכלכלי הכרוך בהן, ואמר כי זוהי תופעה שבעת האחרונה מועלות על ידי חברי הכנסת הצעות פופוליסטיות שהמימון להן אינו בא מהמדינה אלא מהרשות, והמדינה אינה נותנת על כך את הדעת. לבסוף דיבר ראש העירייה על נושא העובדים הזרים ודרש כי הממשלה תגבש מדיניות ברורה ותקבל החלטות אמיצות בנושא וביקש משר הביטחון ליברמן וחברי הסיעה לקחת חלק בהסדרת הנושא.