Local חדשות
גינה ירוקה מפעל הפיס קריית ביאליק
גינה ירוקה בקריית ביאליק
צילום: איקי מימון

פיס ירוק

לקראת ט"ו בשבט חושף מפעל הפיס את היקף פעילות 'פיס ירוק' - בתחום גינות ציבוריות ופארקים ברשויות המקומיות: מאז תחילת המיזם שהחל לפני כשני עשורים הוקמו כ- 1,130 גינות, פארקים ומתקני משחקים וכושר בהשקעה של כ-721 מיליון שקל

לקראת ט"ו בשבט חושף מפעל הפיס את היקף פעילות 'פיס ירוק', בתחום גינות ציבוריות ופארקים ברשויות המקומיות. מאז תחילת המיזם שהחל בשנת 99', הוקמו כ- 1,130 גינות, פארקים ומתקני משחקים וכושר לרווחת הקהילה והתושבים, בהשקעה של כ- 721 מיליון שקל.

פרויקט 'פיס ירוק' מתאפשר הודות לסיוע המשמעותי בעלויות ההקמה, שניתן על ידי מפעל הפיס. במגזר היהודי ניתן מענק של כ- 611 מיליון שקל ל- 984 גינות, במגזר הערבי ניתן מענק של כ- 42 מיליון שקל ל- 66 גינות ובמגזר החרדי ניתן מענק של כ- 67 מיליון שקל ל- 80 גינות.

מפעל הפיס התומך בנושא איכות הסביבה – "פיס ירוק", רתם לפרויקט את הרשויות המקומיות שלקחו חלק משמעותי והקצו סכומים נכבדים לטובת המיזם. בין הרשויות המשתתפות: בני ברק הקצו כ-44 מיליון שקל תל אביב כ- 42 מיליון שקל, אשדוד כ-41 מיליון שקל ראשון לציון כ-41 מיליון שקל, רמת גן כ-29 מיליון שקל, בית שמש כ- 26 מיליון שקל, הרצליה כ- 26 מיליון שקל, צפת כ- 23 מיליון שקל, בת ים כ- 22 מיליון שקל, פתח תקוה 21 מיליון שקל.

פרויקט 'פיס ירוק' כולל הקמה ושדרוג של פארקים וגינות ציבוריות, לרבות טיילות, שבילי הליכה ואופניים, משעולי בריאות ופארקים לבריאות הציבור. מענקי הפיס משמשים לפיתוח הגינות, הקמת תשתיות לגינון והשקיה, ריהוט חוץ, פיסול סביבתי, תאורה, גידור, מזרקות ובריכות נוי. פרויקט 'פיס ירוק' נותן דגש לרווחת הקהילה ומאפשר להורים ולילדיהם לבלות בשעות אחר הצהריים בגינות ובפארקים, כמו כן, מאפשר לתושבים לקיים פעילות ספורט ופעילויות קהילתיות בפארקים ובגינות הציבוריות..

אלוף (מיל') עוזי דיין, יו"ר מפעל הפיס: "המיזם פיס ירוק מעניק לתושבים איכות חיים טובה יותר ומעשיר את הנפש והגוף יחד. כולי תקווה כי בשנים הקרובות נראה יותר גינות ציבוריות ופארקים".